Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 袷GIÁP,KIẾP,KHIẾP
Hán

GIÁP,KIẾP,KHIẾP- Số nét: 11 - Bộ: Y 衣

ONコウ, キョウ
KUN あわせ
  • Áo kép. Cũng đọc là chữ kiếp.
  • Một âm là khiếp. Cổ áo cong, tràng vạt.