Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 袿KHUÊ
Hán

KHUÊ- Số nét: 11 - Bộ: Y 衣

ONケイ
KUN うちき
  うちかけ
  うちぎ
  • Áo cánh dài, áo choàng của đàn bà.