Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 裡LÝ
Hán

LÝ- Số nét: 12 - Bộ: Y 衣

ON
KUN うち
  うら
  • Tục dùng như chữ lý 裏.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
NÃO LÝ tâm trí