Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 裙QUẦN
Hán

QUẦN- Số nét: 12 - Bộ: Y 衣

ONクン
KUN もすそ
  • Cái quần, cái niệm.
  • Bên mép mai ba ba gọi là miết quần 鼈裙.