Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 裟SA
Hán

SA- Số nét: 13 - Bộ: Y 衣

ONサ, シャ
  • Ca sa 袈裟 cái áo cà sa.