Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 裼TÍCH,THẾ
Hán

TÍCH,THẾ- Số nét: 13 - Bộ: Y 衣

ONセキ, テイ
KUN裼ぐ はだぬぐ
  • Cổi trần, xắn tay áo.
  • Một âm là thế. Cái địu, cái tã của trẻ con.