Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 庵AM
Hán

AM- Số nét: 11 - Bộ: YỂM, NGHIỄM 广

ONアン
KUN いおり
  いお
 
 
  いほり
  • Cái am, cái nhà tranh nhỏ gọi là am.
  • Cái nhà nhỏ thờ Phật gọi là am. Có khi viết là 菴.