Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 庖BÀO
Hán

BÀO- Số nét: 08 - Bộ: YỂM, NGHIỄM 广

ONホウ
KUN くりや
  • Bếp, bồi bếp gọi là bào đinh 庖丁.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
肉切り NHỤC THIẾT BÀO ĐINH Dao thái thịt