Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 庚CANH
Hán

CANH- Số nét: 08 - Bộ: YỂM, NGHIỄM 广

ONコウ
KUN かのえ
  • Can canh, can thứ bảy trong mười can.
  • Tuổi, cùng tuổi với mình gọi là đồng canh 同庚.
  • Dường.
  • Dền trả.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
CANH THÂN Canh Thân