Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 廐CỨU
Hán

CỨU- Số nét: 13 - Bộ: YỂM, NGHIỄM 广

ONキュウ
KUN うまや
  • Tục dùng như chữ cứu ?.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
CỨU XÁ Kho thóc; ổn định
CỨU PHI Phân bón; phân hữu cơ; phân chuồng