Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 廏CỨU
Hán

CỨU- Số nét: 14 - Bộ: YỂM, NGHIỄM 广

ONキュウ
KUN うまや
  • Chuồng ngựa.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
CỨU XÁ Kho thóc