Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 廈HẠ
Hán

HẠ- Số nét: 13 - Bộ: YỂM, NGHIỄM 广

ONカ, サ
KUN いえ
  • Cái nhà, tiếng gọi chung về nhà ở.