Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 廊LANG
Hán

LANG- Số nét: 12 - Bộ: YỂM, NGHIỄM 广

ONロウ
  • Mái hiên, hành lang.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
LANG HẠ gác;hành lang;thềm
HỌA LANG nhà triển lãm mỹ thuật
HỒI LANG hành lang