Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 廂SƯƠNG
Hán

SƯƠNG- Số nét: 12 - Bộ: YỂM, NGHIỄM 广

ONショウ, ソウ
KUN ひさし
  ひさ
  • Cái trái nhà, hai gian nhỏ ở hai đầu nhà gọi là sương.
  • Phường sương 坊廂 một tên riêng để chia rành từng khu đất, ở trong thành gọi là phường sương, ở trong làng gọi là hương đồ ?圖.