Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 庄TRANG
Hán

TRANG- Số nét: 06 - Bộ: YỂM, NGHIỄM 广

ONショウ, ソ, ソウ, ホウ
KUN まさ
  • Tục dùng như chữ trang 莊.