Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 応ỨNG
Hán

ỨNG- Số nét: 07 - Bộ: YỂM, NGHIỄM 广

ONオウ
KUN -ノウ
  ヨウ
  応る あたる
  まさに
  応える こたえる
 
  たか
  まさ
  • Đáp ứng, ứng đối,
  • Phản ứng


Từ hánÂm hán việtNghĩa
答する ỨNG ĐÁP trả lời; đáp lại
ỨNG ĐỐI sự tiếp đãi; sự ứng đối
ỨNG ĐÁP đáp lại; trả lời;sự trả lời; tiếng trả lời;ứng đáp
ỨNG BIẾN ứng biến
用する ỨNG DỤNG áp dụng; ứng dụng
ỨNG BÁO nghiệp báo
用する ỨNG DỤNG ứng dụng
ỨNG TRIỆU việc bị triệu tập; việc bị gọi nhập ngũ
ỨNG DỤNG sự ứng dụng;ứng dụng
募者 ỨNG MỘ GIẢ người đăng ký ứng tuyển; ứng cử viên; ứng viên
援する ỨNG VIÊN,VIỆN cổ vũ; hỗ trợ; ủng hộ; giúp đỡ; khích lệ; cổ động
募する ỨNG MỘ đăng ký; ứng tuyển
援する ỨNG VIÊN,VIỆN cổ vũ; hỗ trợ
ỨNG MỘ đăng ký; ứng tuyển
ỨNG VIÊN,VIỆN cổ vũ; hỗ trợ; ủng hộ; giúp đỡ; khích lệ; cổ động;ứng viện
ずる ỨNG phù hợp; thích hợp;trả lời; ứng đáp; đáp ứng;ưng;ứng
接間 ỨNG TIẾP GIAN buồng khách;phòng tiếp đãi; phòng khách
じる ỨNG đăng ký;đáp ứng; trả lời;nhận lời;phù hợp; ứng với; dựa trên; tùy theo
接室 ỨNG TIẾP THẤT phòng tiếp khách
ỨNG TIẾP tiếp đãi; tiếp khách;tiếp ứng;ứng tiếp
戦する ỨNG CHIẾN nghinh chiến
ỨNG CHIẾN ứng chiến
酬する ỨNG THÙ đáp trả; trả lời
急処置 ỨNG CẤP XỬ,XỨ TRỊ Sơ cứu; cấp cứu
ỨNG THÙ đáp trả; trả lời; hồi đáp
ỨNG CẤP Sơ cứu; cấp cứu
答する ỨNG ĐÁP đáp ứng
対する ỨNG ĐỐI tiếp đãi; ứng đối
THÍCH ỨNG TÍNH,TÁNH Tính thích nghi; tính thích ứng
する HÔ ỨNG hưởng ứng; đáp ứng
する THÍCH ỨNG thích ứng;ứng
HÔ ỨNG sự hưởng ứng; sự đáp ứng; hưởng ứng; đáp ứng; tương ứng; tương hợp
THÍCH ỨNG sự thích ứng
速度 PHẢN ỨNG TỐC ĐỘ tốc độ phản ứng
PHẢN ỨNG TÍNH,TÁNH tính phản ứng (hóa học)
ずる TƯƠNG,TƯỚNG ỨNG tương ứng
する PHẢN ỨNG đối phó;ứng
しい TƯƠNG,TƯỚNG ỨNG thích hợp; tương ứng; đúng như
PHẢN ỨNG cảm ứng;phản ứng
TƯƠNG,TƯỚNG ỨNG sự tương ứng; sự phù hợp;thỏa hiệp;tương ứng; phù hợp
NỘI ỨNG GIẢ nội ứng
NỘI ỨNG Sự thông đồng với kẻ địch; sự phản bội; sự nội ứng
変動価格 THUẬN ỨNG BIẾN ĐỘNG GIÁ CÁCH giá di động
する ĐỐI ỨNG ứng phó
する THUẬN ỨNG thông cảm; thích nghi
THỦ ỨNG cảm giác ở tay;phản ứng của đối phương
する ĐỐI ỨNG đối ứng ; phản ứng
NHẤT ỨNG một khi; nhất thời; tạm thời
する THUẬN ỨNG ưng thuận
CẢM ỨNG cảm ứng
ĐỐI ỨNG sự đối ứng
THUẬN ỨNG thông cảm; thích nghi
じて ỨNG phụ thuộc vào; ứng với
THÍCH ỨNG CHỨNG bệnh phản ứng với một loại thuốc được chỉ định
質疑 CHẤT NGHI ỨNG ĐÁP giải đáp câu hỏi
核反 HẠCH PHẢN ỨNG LÒ lò phản ứng hạt nhân
斜め TÀ ỨNG LỰC lực xiên góc; ứng lực xiên
不適 BẤT THÍCH ỨNG trái cách
不相 BẤT TƯƠNG,TƯỚNG ỨNG không thích hợp;sự không thích hợp; sự không phù hợp
善悪報する THIỆN ÁC ỨNG BÁO báo ứng
熱核反 NHIỆT HẠCH PHẢN ỨNG Phản ứng nhiệt hạch
必要にじて TẤT YẾU ỨNG khi cần thiết
場合にじて TRƯỜNG HỢP ỨNG tùy trường hợp
需要を答する NHU YẾU ỨNG ĐÁP đáp ứng nhu cầu
善意にえる THIỆN Ý ỨNG báo nghĩa
光化学反 QUANG HÓA HỌC PHẢN ỨNG Phản ứng quang hóa
イオン反 PHẢN ỨNG phản ứng ion
損害賠償にずる TỔN HẠI BỒI THƯỜNG ỨNG chịu bồi thường