Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 点ĐIỂM
Hán

ĐIỂM- Số nét: 09 - Bộ: BỐC 卜

ONテン
KUN点ける つける
  点く つく
  点てる たてる
  点す さす
  点す とぼす
  点す ともす
  ぼち
  • Tục dùng như chữ điểm 點.
1 | 2


Từ hánÂm hán việtNghĩa
火栓 ĐIỂM HỎA XUYÊN,THEN bu gi
ĐIỂM SỐ điểm;điểm số
ĐIỂM điểm
火器 ĐIỂM HỎA KHÍ phần đánh lửa; dụng cụ đánh lửa
ĐIỂM BÁ,BẢ sự tra hạt
火する ĐIỂM HỎA đốt cháy;đốt lửa
ĐIỂM TÂM món điểm tâm (kiểu Trung quốc)
ĐIỂM HỎA bộ phận đánh lửa trong động cơ; sự đốt cháy; phát nổ
ĐIỂM TỰ hệ thống chữ bray; chữ đục lỗ
鼻薬 ĐIỂM TỴ DƯỢC thuốc rỏ mũi; thuốc nhỏ mũi
滴薬 ĐIỂM TRÍCH,ĐÍCH DƯỢC thuốc giọt
呼をとる ĐIỂM HÔ Điểm binh
ĐIỂM DƯỢC nhỏ mắt;thuốc nhỏ mắt
滴器 ĐIỂM TRÍCH,ĐÍCH KHÍ Ống nhỏ
呼する ĐIỂM HÔ Điểm danh
ĐIỂM TRÀ trà đun sôi
ĐIỂM TRÍCH,ĐÍCH sự chảy máu tĩnh mạch;sự nhỏ giọt; giọt mưa;sự tiêm vào tĩnh mạch
ĐIỂM HÔ sự điểm danh
ĐIỂM GIẢ Nhà phê bình (của) nghệ thuật thơ haiku
ĐIỂM DIỆT sự bật và tắt(nhấp nháy); sự đóng và ngắt dòng điện;sự bật và tắt; sự đóng và ngắt dòng điện
取り虫 ĐIỂM THỦ TRÙNG kẻ học gạo
ĐIỂM TUYẾN đường chấm chấm; đường đục lỗ
ĐIỂM THỦY bình tưới nước
光源 ĐIỂM QUANG NGUYÊN nguồn phát sáng
眼薬 ĐIỂM NHÃN DƯỢC thuốc nhỏ mắt
検配慮する ĐIỂM KIỂM PHỐI LỰ phối kiểm
ĐIỂM QUANG Đèn sân khấu
眼水 ĐIỂM NHÃN THỦY nước nhỏ mắt
検済み ĐIỂM KIỂM TẾ sự hoàn tất việc kiểm tra
と線 ĐIỂM TUYẾN điểm và hàng
眼器 ĐIỂM NHÃN KHÍ ống nhỏ mắt; ống rỏ mắt
検売買 ĐIỂM KIỂM MẠI MÃI bán cho trả lại
ĐIỂM thắp; đốt; bật
ĐIỂM NHÃN sự rỏ thuốc vào mắt; sự nhỏ thuốc mắt
検する ĐIỂM KIỂM kháo xét;kiểm điểm; kiểm tra;thử;xét duyệt
ける ĐIỂM bật;châm; mồi (thuốc);thắp sáng; đốt; châm
ĐIỂM ĐĂNG Sự chiếu sáng
ĐIỂM KIỂM điểm;kiểm điểm;sự kiểm điểm; sự kiểm tra
ĐIỂM bắt lửa;chiếu sáng; thắp sáng
火薬 ĐIỂM HỎA DƯỢC bột đánh lửa
数制 ĐIỂM SỐ CHẾ Chế độ đánh giá dựa trên điểm số
が辛い ĐIỂM TÂN chấm điểm đắt; cho điểm chặt
火系 ĐIỂM HỎA HỆ Hệ thống đánh lửa
数切符 ĐIỂM SỐ THIẾT PHÙ phiếu tính số điểm
が良い ĐIỂM LƯƠNG điểm tốt
MANH ĐIỂM điểm mù
TIẾP ĐIỂM tiếp điểm
HỢP ĐIỂM điểm mấu chốt; điểm đi đến thống nhất; điểm thống nhất
ĐỈNH,ĐINH ĐIỂM đỉnh;đỉnh cao
THỐNG ĐIỂM điểm đau
し頃 HỎA ĐIỂM KHOẢNH,KHUYNH,KHUỂ lúc chiều tà; hoàng hôn
する THẢI,THÁI ĐIỂM chấm điểm
TRANH ĐIỂM vấn đề tranh cãi; điểm tranh cãi
LINH ĐIỂM điểm không
THẢI,THÁI ĐIỂM sự chấm điểm; sự chấm bài
TRUNG ĐIỂM trung điểm
NẠN,NAN ĐIỂM nhược điểm; điểm yếu
TIÊU ĐIỂM tiêu điểm
MẪN ĐIỂM điểm tối đa
CỨ ĐIỂM cứ điểm
DÃ ĐIỂM tiệc trà ngoài trời
する GIẢM ĐIỂM giảm trừ; trừ đi; giảm đi
を決める ĐẮC ĐIỂM QUYẾT ghi bàn thắng
ĐIỂM TIỀN kỹ năng; kỹ xảo; kỹ nghệ; sự khéo tay; tài khéo léo
TRỌNG,TRÙNG ĐIỂM điểm quan trọng; điểm trọng yếu;trọng điểm
GIẢM ĐIỂM sự giảm trừ; trừ đi; số trừ; giảm trừ; trừ
を入れられる ĐẮC ĐIỂM NHẬP bị sút thủng lưới; bị thua
NGUYÊN ĐIỂM điểm gốc; điểm ban đầu; mấu chốt
KHỞI ĐIỂM điểm xuất phát; khởi điểm
ĐẮC ĐIỂM sự tính điểm; sự làm bàn; điểm số; tỷ số
LUẬN ĐIỂM luận điểm
PHẤT,PHÌ ĐIỂM điểm sôi
NHƯỢC ĐIỂM nhược điểm; điểm yếu
LỰC ĐIỂM trọng âm
ĐỘC ĐIỂM Dấu phẩy
Ô ĐIỂM điểm ố; vết nhơ;vết dơ
LỢI ĐIỂM chỗ lợi
BÌNH ĐIỂM điểm
BĂNG ĐIỂM HẠ dưới điểm đóng băng; dưới không độ
QUAN ĐIỂM luận điểm
BĂNG ĐIỂM điểm đóng băng
ĐỊNH ĐIỂM điểm cố định
THỊ ĐIỂM điểm nhìn;quan điểm
を表示する KHIẾM ĐIỂM BIỂU THỊ bêu diếu
YẾU ĐIỂM yếu điểm; điểm trọng yếu
KHIẾM ĐIỂM khuyết điểm; điểm thiếu; điểm chưa đủ; khiếm khuyết;thiếu sót
MỸ,MĨ ĐIỂM ưu điểm
CỰC ĐIỂM cực điểm
ĐỊA ĐIỂM địa điểm;điểm
GIAO ĐIỂM giao điểm
PHẠT ĐIỂM dấu X; dấu nhân; vết nhơ
CHUNG ĐIỂM trạm cuối cùng; ga cuối cùng; điểm cuối cùng; bến cuối cùng
BAN ĐIỂM chấm nhỏ; đốm nhỏ;đốm;vết dơ
する HỢP ĐIỂM đưa ra điểm mấu chốt; đưa ra điểm đi tới sự thống nhất
飽和(市場) BÃO HÒA ĐIỂM THỊ TRƯỜNG dung lượng bão hòa ( thị trường)
句読 CÚ ĐỘC ĐIỂM chấm;chấm câu;dấu chấm và dấu phảy; dấu chấm phẩy
特異 ĐẶC DỊ ĐIỂM điểm riêng; điểm dị thường; điểm khác biệt
濁り TRỌC ĐIỂM âm đục
及第 CẬP ĐỆ ĐIỂM điểm đỗ; điểm chuẩn
中心 TRUNG TÂM ĐIỂM Tâm điểm
1 | 2