Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 強CƯỜNG
Hán

CƯỜNG- Số nét: 11 - Bộ: CUNG 弓

ONキョウ, ゴウ
KUN強い つよい
  強まる つよまる
  強める つよめる
  強いる しいる
  強い こわい
  すね
  • Mạnh. Như cường quốc [強國] nước mạnh. Cũng như chữ cường [彊].
  • Cưỡng lại, không chịu khuất phục. Như quật cường [倔強] cứng cỏi ương ngạnh.
  • Con mọt thóc gạo. $ Còn đọc là cưỡng.
  • Dị dạng của chữ [强].
1 | 2


Từ hánÂm hán việtNghĩa
CƯỜNG PHONG gió mạnh; bão
CƯỜNG CHẤN bão táp
迫する CƯỜNG BÁCH bức ép
請る CƯỜNG THỈNH kì kèo xin xỏ;nằn nì xin xỏ
請する CƯỜNG THỈNH gượng gạo;nài nỉ
CƯỜNG THỈNH sự hăm dọa tống tiền; hăm dọa tống tiền;tầm nã
調する CƯỜNG ĐIỀU đề cao
調する CƯỜNG ĐIỀU nhấn mạnh
調 CƯỜNG ĐIỀU sự nhấn mạnh; nhấn mạnh; sự nhấn giọng; nhấn giọng
要する CƯỜNG YẾU bắt bí;bắt chẹt;bóp chẹt;cào cấu;cưỡng bách;đòi hỏi;ép nài
要しない CƯỜNG YẾU miễn chấp
CƯỜNG YẾU sự ép buộc; ép buộc; buộc; ép; cưỡng chế
行する CƯỜNG HÀNH,HÀNG cưỡng chế; ép buộc; thúc ép;kiên quyết tiến hành; quyết tâm;nỡ;nỡ lòng
CƯỜNG HÀNH,HÀNG việc kiên quyết tiến hành; sự thúc ép; sự ép buộc; sự bắt buộc; ép buộc; thúc ép; bắt buộc; ép
CƯỜNG NGẠNH ngoan cường; cứng rắn; kiên quyết; mạnh mẽ; dứt khoát; kiên định;sự ngoan cường; sự cứng rắn; sự kiên quyết; sự mạnh mẽ; sự dứt khoát; sự kiên định; ngoan cường; cứng rắn; kiên quyết; mạnh mẽ; dứt khoát; kiên định
盗をする CƯỜNG ĐẠO cướp
CƯỜNG ĐẠO cường lực;gian tặc;sự ăn cướp; sự ăn trộm; ăn cướp; ăn trộm; trộm cướp; cướpc; vụ cướp;tên trộm;thảo khấu
烈な食欲 CƯỜNG LIỆT THỰC DỤC háu ăn
CƯỜNG LIỆT chói chang;quyết liệt; mạnh; mạnh mẽ; sốc;sự quyết liệt; sự mạnh mẽ; quyết liệt; mạnh mẽ; mạnh
気取引 CƯỜNG KHÍ THỦ DẪN giao dịch đầu cơ lên giá
気価格 CƯỜNG KHÍ GIÁ CÁCH giá lên
CƯỜNG KHÍ sự vững chắc; sự kiên định; sự vững vàng;vững chắc; kiên định; vững vàng
CƯỜNG ĐỊCH kẻ địch mạnh
CƯỜNG TÌNH bướng; bướng bỉnh; cứng đầu; bảo thủ; khó bảo;sự bướng bỉnh; sự cứng đầu; sự bảo thủ; sự khó bảo
張る CƯỜNG TRƯƠNG cứng; cứng nhắc; nghiêm; nghiêm khắc
CƯỜNG NHƯỢC sự mạnh yếu; cái mạnh yếu; mạnh yếu; trầm bổng; trọng âm
引に CƯỜNG DẪN cưỡng bức; bắt buộc; bằng vũ lực; sử dụng quyền lực; cậy quyền cậy thế; cậy quyền; gia trưởng; ép buộc
CƯỜNG DẪN cưỡng bức; bắt buộc; bằng vũ lực; sử dụng quyền lực; cậy quyền cậy thế; cậy quyền; gia trưởng; ép buộc;sự cưỡng bức; sự bắt buộc; sự ép làm bằng vũ lực
CƯỜNG ĐỘ cườngđộ;độ bền
姦する CƯỜNG GIAN hiếp dâm;hiếp đáp
CƯỜNG GIAN cường dâm
奪する CƯỜNG ĐOẠT cướp; cướp bóc; cướp phá; trấn lột
CƯỜNG ĐOẠT sự cướp; sự cướp bóc; sự cướp phá
大な CƯỜNG ĐẠI hùng cường
CƯỜNG TRÁNG cường tráng; khỏe mạnh;sự cường tráng; sự khỏe mạnh; tác dụng tăng cường sinh lực
圧する CƯỜNG ÁP bắt ép
CƯỜNG ÁP cưỡng ép
CƯỜNG QUỐC cường quốc; nước mạnh
固な CƯỜNG CỔ cứng cáp;đanh;đanh thép;sắt đá;vững mạnh
CƯỜNG CỔ củng cố;kiên cố; vững chắc; vững mạnh; chắc chắn; bền chắc; bền vững; bền chặt;kiên cường;sự kiên cường; sự mạnh mẽ; sự kiên cố; sự vững chắc; sự vững mạnh; sự chắc chắn; sự bền chắc; sự bền vững; sự kiên định
化する CƯỜNG HÓA bồi bổ;làm mạnh lên; củng cố; tăng cường; đẩy mạnh
CƯỜNG HÓA sự củng cố; sự mạnh lên; sự tăng cường; sự đẩy mạnh; củng cố; tăng cường; đẩy mạnh
力な CƯỜNG LỰC dẻo sức;hùng hậu;khỏe mạnh;vững mạnh
CƯỜNG LỰC sự mạnh mẽ; sự hùng mạnh; sự hùng cường; sức mạnh lớn;sung sức;vạm vỡ;mạnh; mạnh mẽ; hùng mạnh; hùng cường; có sức mạnh lớn
制送還 CƯỜNG CHẾ TỐNG HOÀN bị cưỡng chế trả tiền về nước
制退去 CƯỜNG CHẾ THOÁI,THỐI KHỨ,KHỦ bị bắt buộc dọn đi
制的 CƯỜNG CHẾ ĐÍCH miễn cưỡng
制労働 CƯỜNG CHẾ LAO ĐỘNG lao dịch;lao động cưỡng bức; ép phải làm việc; cưỡng chế lao động;lao hình
制を張る CƯỜNG CHẾ TRƯƠNG khăng khăng
制する CƯỜNG CHẾ bức bách;câu thúc;cưỡng chế; cưỡng bức; cưỡng ép; ép buộc; bắt buộc; ép; bắt;ép uổng;gạ;gượng;nài ép;ức hiếp
CƯỜNG CHẾ sách nhiễu;sự cưỡng chế; sự cưỡng bức; cưỡng chế; cưỡng bức; bắt buộc; ép buộc
CƯỜNG KIỆN bạo quyền;cường quyền;khỏe mạnh; tráng kiện;sự khỏe mạnh; sự tráng kiện; sự nổi bắp; sự vạm vỡ
める CƯỜNG làm khoẻ; làm mạnh
まる CƯỜNG khoẻ; khoẻ lên;Tăng lên; mạnh lên
CƯỜNG không phải bao giờ; không nhất thiết
CƯỜNG sức mạnh
く結びつく CƯỜNG KẾT vấn vương
く投げる CƯỜNG ĐẦU dộng;văng
く愛着する CƯỜNG ÁI TRƯỚC vấn vương
く吹く CƯỜNG XUY,XÚY thổi to
くふり回す CƯỜNG HỒI vung vảy
い酒 CƯỜNG TỬU rượu mạnh
い足 CƯỜNG TÚC vững chân
い匂いがする CƯỜNG xxx nồng nặc
いる CƯỜNG cưỡng bức; bắt buộc; áp đặt; ắp chế
いて CƯỜNG khăng khăng; nhấn mạnh
CƯỜNG đanh;khỏe;mạnh; khoẻ; bền
NGOAN CƯỜNG bền gan;cang trực;quật cường
NGOAN CƯỜNG ngoan cường; anh dũng; kiên cường; bền cứng; cứng cỏi;sự ngoan cường; sự anh dũng; sự kiên cường; sự cứng cỏi; tính cứng;ương ngạnh
xxx CƯỜNG ĐẠO Kẻ cướp đường
する BỔ CƯỜNG tăng cường; gia cố
BỔ CƯỜNG bổ sung cho mạnh lên;sự tăng cường; sự gia cố
CĂN CƯỜNG sâu rễ; sâu rễ bền gốc; bén rễ sâu
TỐI CƯỜNG mạnh nhất; cái mạnh nhất
TÂM CƯỜNG cổ vũ; khích lệ; khuyến khích
NIÊN CƯỜNG trẻ con sinh trong nửa đầu năm
PHÚ CƯỜNG giàu có hùng mạnh; phú cường; hùng cường;sự giàu có hùng mạnh; sự phú cường; sự hùng cường
MIỄN CƯỜNG GIA người học hành chăm chỉ; người chuyên cần học tập
を続ける MIỄN CƯỜNG TỤC tiếp tục học
の成績がよい MIỄN CƯỜNG THÀNH TÍCH học giỏi
する MIỄN CƯỜNG học tập; học; nghiên cứu
が大好きな MIỄN CƯỜNG ĐẠI HIẾU,HẢO ham học
MIỄN CƯỜNG việc học hành; sự học hành
LỰC CƯỜNG khoẻ mạnh; tràn đầy sức lực; mạnh mẽ; có sức mạnh lớn;vững
風がく吹く PHONG CƯỜNG XUY,XÚY gió thổi to
長期 TRƯỜNG,TRƯỢNG KỲ CƯỜNG ĐỘ độ dai bền
粘り NIÊM CƯỜNG kiên trì dẻo dai
我慢 NGÃ MẠN CƯỜNG khắc khổ;kiên trì; nhẫn nại; bền gan; bền chí; kiên nhẫn
我が NGÃ CƯỜNG ích kỷ; vị kỷ; bướng bỉnh; cứng đầu
忍耐 NHẪN NẠI CƯỜNG nhẫn nại
忍耐 NHẪN NẠI CƯỜNG kiên nhẫn
忍耐 NHẪN NẠI CƯỜNG dẻo vai
結婚を制する KẾT HÔN CƯỜNG CHẾ bức hôn
泥棒と NÊ BỔNG CƯỜNG ĐẠO trộm cướp
意志の固な Ý CHI CƯỜNG CỔ vững lòng
イオン CƯỜNG ĐỘ cường độ ion
せん断 ĐOÀN,ĐOẠN CƯỜNG ĐỘ lực cắt ngang
せん断 ĐOÀN,ĐOẠN CƯỜNG lực cắt ngang
上手に勉する THƯỢNG THỦ MIỄN CƯỜNG học giỏi
一生懸命勉する NHẤT SINH HUYỀN MỆNH MIỄN CƯỜNG chăm học;gắng học
1 | 2