Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 空KHÔNG,KHỐNG
Hán

KHÔNG,KHỐNG- Số nét: 08 - Bộ: HUYỆT 穴

ONクウ
KUN そら
  空く あく
  空き あき
  空ける あける
  から
  空く すく
  空かす すかす
  空しい むなしい
  うつ
 
 
 • Rỗng không, hư không.
 • Trời. Như cao không 高空, thái không 太空 đều là tiếng gọi về trời cả.
 • Dạo Phật cho vượt qua cả sắc tướng ý thức là đạo chân thực, nên gọi là không môn 空門.
 • Hão. Như không ngôn 空言 nói hão, nói không đúng sự thực, nói mà không làm được.
 • Hão, dùng làm trợ từ.
 • Không không 空空 vơi vơi, tả cái ý để lòng như vẫn thiếu thốn, không tự cho là đầy đủ. Theo nghĩa nhà Phật là cái không cũng không nốt.
 • Không gian 空間 nói về chiều ngang suốt vô hạn. Xem vũ trụ 宇宙.
 • Thông suốt. Như tạc không 鑿空 mở mang đường lối cho thông suốt.
 • Một âm là khống. Nghèo ngặt, thiếu thốn.
 • Tục gọi sự nhàn hạ là khống.
 • Lại một âm là khổng. Cùng nghĩa với chữ khổng 孔.
1 | 2


Từ hánÂm hán việtNghĩa
軍部隊 KHÔNG,KHỐNG QUÂN BỘ ĐỘI bộ đội không quân
KHÔNG,KHỐNG LỆ nước mắt cá sấu
KHÔNG,KHỐNG GIA nhà hoang
KHÔNG,KHỐNG để không; không dùng;rỗi rãi;trống;đói
KHÔNG,KHỐNG QUÂN không quân
KHÔNG,KHỐNG ĐỘNG,ĐỖNG hang; hốc; lỗ hổng; khoang; lỗ thủng
KHÔNG,KHỐNG ĐỊA đất trống
き間 KHÔNG,KHỐNG GIAN Chỗ trống; chỗ khuyết; phòng trống cho thuê
KHÔNG,KHỐNG XA xe bỏ không; xe không có khách; xe không; xe trống
気孔 KHÔNG,KHỐNG KHÍ KHỔNG túi không khí; lỗ thông hơi
回りする KHÔNG,KHỐNG HỒI quay không tải; chạy không tải;trở nên vô ích; chẳng giúp ích được gì; vô ích; không giúp được gì
き腹となる KHÔNG,KHỐNG PHÚC,PHỤC bỏ đói
調機 KHÔNG,KHỐNG ĐIỀU CƠ,KY máy điều hòa không khí
気圧搾機 KHÔNG,KHỐNG KHÍ ÁP TRA CƠ,KY máy nén khí
回り KHÔNG,KHỐNG HỒI số vòng quay không tải của động cơ; quay không tải; chạy không tải;vô ích
き缶 KHÔNG,KHỐNG HẪU,PHỮU lon rỗng
KHÔNG,KHỐNG TẬP sự không kích; cuộc không kích; không kích
気ポンプ KHÔNG,KHỐNG KHÍ bơm hơi
KHÔNG,KHỐNG TỰ sự tình cờ giống nhau
き積み KHÔNG,KHỐNG TÍCH hàng lấp trống
虚な KHÔNG,KHỐNG HƯ rỗng
気をぬく KHÔNG,KHỐNG KHÍ thoát hơi
中警戒管制機 KHÔNG,KHỐNG TRUNG CẢNH GIỚI QUẢN CHẾ CƠ,KY Hệ thống Kiểm soát và Báo động trên không
き巣 KHÔNG,KHỐNG SÁO kẻ trộm
KHÔNG,KHỐNG HƯ sự trống rỗng; sự rỗng không; sự không có gì; sự rỗng tuyếch;trống rỗng; trống không; rỗng tuếch; sáo rỗng; không có gì
KHÔNG,KHỐNG KHÍ không khí; khí
中発走する KHÔNG,KHỐNG TRUNG PHÁT TẨU bay liệng
き家 KHÔNG,KHỐNG GIA Nhà trống; nhà bỏ không
KHÔNG,KHỐNG SẮC màu xanh da trời
KHÔNG,KHỐNG MẪU tàu sân bay; tàu lớn có sân bay
中戦 KHÔNG,KHỐNG TRUNG CHIẾN không chiến
き地 KHÔNG,KHỐNG ĐỊA đất trống
腹に耐える KHÔNG,KHỐNG PHÚC,PHỤC NẠI bóp bụng
KHÔNG,KHỐNG LAN cột trống; cột để trống
中を舞う KHÔNG,KHỐNG TRUNG VŨ bay bổng
KHÔNG,KHỐNG chỗ trống
腹となる KHÔNG,KHỐNG PHÚC,PHỤC bỏ đói
梅雨 KHÔNG,KHỐNG MAI VŨ mùa mưa ít mưa
KHÔNG,KHỐNG TRUNG không trung; bầu trời; không gian
が暗い KHÔNG,KHỐNG ÁM trời tối
KHÔNG,KHỐNG PHÚC,PHỤC đói; đói meo;sự đói; bụng trống rỗng; bụng đói meo; đói; đói bụng
KHÔNG,KHỐNG THỦ võ karate; karate; ka-ra-te; võ tay không
KHÔNG,KHỐNG trống;trống rỗng
いた KHÔNG,KHỐNG rỗi; rỗi rãi; rảnh; rảnh rỗi;trống; rỗng
飛ぶ円盤 KHÔNG,KHỐNG PHI VIÊN BÀN đĩa bay
KHÔNG,KHỐNG BẠCH chỗ trống; chỗ để trống; sự nhàn rỗi; trống; nhàn rỗi; để trống; khoảng trống;trống; để trống; trống không; không phải làm gì
想的 KHÔNG,KHỐNG TƯỞNG ĐÍCH hư ảo
にする KHÔNG,KHỐNG cạn ráo
KHÔNG,KHỐNG bầu trời
KHÔNG,KHỐNG GIAN không gian
KHÔNG,KHỐNG SƠ sáo rỗng; rỗng tuếch; vô nghĩa;sự sáo rỗng; sự rỗng tuếch; sự vô nghĩa
想する KHÔNG,KHỐNG TƯỞNG mộng tưởng
っぽ KHÔNG,KHỐNG trống không; không còn gì; không có gì; chẳng có gì; trống trơn; rỗng toếch
KHÔNG,KHỐNG sự rỗng không; trống rỗng; trống trải
KHÔNG,KHỐNG GIAN Chỗ trống; chỗ khuyết; phòng trống cho thuê
KHÔNG,KHỐNG BÌNH Cái chai rỗng;vỏ chai
想する KHÔNG,KHỐNG TƯỞNG không tưởng; tưởng tượng không thực tế; ảo tưởng
しい KHÔNG,KHỐNG trống rỗng; không có nội dung
KHÔNG,KHỐNG THÂU vận chuyển bằng đường hàng không; vận tải hàng không; không vận
港使用料 KHÔNG,KHỐNG CẢNG SỬ,SỨ DỤNG LIỆU lệ phí sân bay; thuế sân bay
KHÔNG,KHỐNG TƯỞNG sự không tưởng; sự tưởng tượng không thực tế; không tưởng
ける KHÔNG,KHỐNG làm cạn; làm rỗng; để trống; bỏ cách
KHÔNG,KHỐNG CHUYỂN chuyển động không; chuyển động vô ích; chạy không tải; diễn ra vô ích
KHÔNG,KHỐNG CẢNG sân bay; không cảng; phi trường
恐ろしい KHÔNG,KHỐNG KHỦNG lo lắng một cách mơ hồ; bất an
KHÔNG,KHỐNG mở; trống vắng; trống rỗng; vắng vẻ
を舞う CAO KHÔNG,KHỐNG VŨ bay liệng
輸送業活動団体 HÀNG KHÔNG,KHỐNG THÂU TỐNG NGHIỆP HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ Nhóm Vận tải hàng không
HÀNG KHÔNG,KHỐNG KHOÁN vé máy bay
する GIÁ KHÔNG,KHỐNG bắc
SƠ KHÔNG,KHỐNG Bầu trời vào buổi sáng năm mới
輸送 HÀNG KHÔNG,KHỐNG THÂU TỐNG chuyên chở đường hàng không
出荷通知書 HÀNG KHÔNG,KHỐNG XUẤT HÀ THÔNG TRI THƯ vận đơn hàng không
GIÁ KHÔNG,KHỐNG ở trên trời; điều hư cấu; điều tưởng tượng; ma;trong tưởng tượng
ĐÔNG KHÔNG,KHỐNG bầu trời mùa đông
LÃNH,LĨNH KHÔNG,KHỐNG không phận; vùng trời
HÀNG KHÔNG,KHỐNG LỘ đường hàng không;tuyến hàng không; không lộ; đường bay
写真 HÀNG KHÔNG,KHỐNG TẢ CHÂN ảnh trên không; ảnh chụp từ trên không
教室 THANH KHÔNG,KHỐNG GIÁO THẤT Lớp học ngoài trời; lớp học
貨物証券 HÀNG KHÔNG,KHỐNG HÓA VẬT CHỨNG KHOÁN vận đơn hàng không
優勢 HÀNG KHÔNG,KHỐNG ƯU THẾ ưu thế hàng không
市場 THANH KHÔNG,KHỐNG THỊ TRƯỜNG Chợ trời; chợ bán đồ cũ
貨物引換証 HÀNG KHÔNG,KHỐNG HÓA VẬT DẪN HOÁN CHỨNG vận đơn hàng không
保険 HÀNG KHÔNG,KHỐNG BẢO HIỂM bảo hiểm đường hàng không
TINH KHÔNG,KHỐNG bầu trời sao; đầy sao
TRUNG KHÔNG,KHỐNG trong không trung; treo ngược cành cây (tâm hồn); trên mây trên gió (tâm trí)
市場 THANH KHÔNG,KHỐNG THỊ TRƯỜNG thị trường mở; thị trường tự do
貨物 HÀNG KHÔNG,KHỐNG HÓA VẬT hàng đường hàng không
便 HÀNG KHÔNG,KHỐNG TIỆN thư máy bay
THƯỢNG KHÔNG,KHỐNG bầu trời (trên một khu vực nào đó);trên không
THANH KHÔNG,KHỐNG trời xanh; thanh thiên; bầu trời trong xanh
管理 HÀNG KHÔNG,KHỐNG QUẢN LÝ quản lý hàng không
会社 HÀNG KHÔNG,KHỐNG HỘI XÃ công ty hàng không;hãng hàng không
部隊 PHÒNG KHÔNG,KHỐNG BỘ ĐỘI bộ đội phòng không
HÀNG KHÔNG,KHỐNG BỆNH,BỊNH bệnh say máy bay; say máy bay
交通管制部 HÀNG KHÔNG,KHỐNG GIAO THÔNG QUẢN CHẾ BỘ Trung tâm Kiểm soát Giao thông hàng không
PHÒNG KHÔNG,KHỐNG HÀO hầm trú ẩn
母艦 HÀNG KHÔNG,KHỐNG MẪU HẠM hàng không mẫu hạm
交通管制 HÀNG KHÔNG,KHỐNG GIAO THÔNG QUẢN CHẾ sự quản lý giao thông hàng không; điều khiển giao thông đường không; kiểm soát giao thông hàng không
HÀN KHÔNG,KHỐNG thời tiết lạnh;trời lạnh
1 | 2