Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 体THỂ
Hán

THỂ- Số nét: 07 - Bộ: NHÂN 人

ONタイ, テイ
KUN からだ
  かたち
  なり
  • Chính là chữ bản 笨 nặng nề, tục mượn viết thay chữ thể 體, gọi là chữ thể đơn.
  • Giản thể của chữ 體.
1 | 2


Từ hánÂm hán việtNghĩa
THỂ TRỌNG,TRÙNG thể trọng; cân nặng
操する THỂ HAO,THAO tập thể dục
THỂ CHẤT thể chất
THỂ HAO,THAO môn thể dục; bài tập thể dục
調 THỂ ĐIỀU sự điều tra tình trạng cơ thể
得する THỂ ĐẮC tinh thông; hiểu biết
THỂ TÀI khổ (sách...);phong cách; tác phong; phong thái; diện mạo;sự đoan trang; sự hợp với khuôn khổ lễ nghi;tác phong; kiểu dáng; phong thái; thể diện
THỂ ĐẮC sự tinh thông; sự hiểu biết
育部 THỂ DỤC BỘ bộ môn thể dục
THỂ HÌNH nhục hình
操総局 THỂ DỤC THỂ HAO,THAO TỔNG CỤC,CUỘC tổng cục thể dục thể thao
THỂ HÌNH thể hình (người)
THỂ DỤC môn thể dục; sự giáo dục thể chất;thể hiện
THỂ LỰC sức lực;thể lực;thể nghiệm
THỂ PHẠT sự trừng phạt về thể xác
THỂ CHẾ thể chế
THỂ HỆ hệ thống; cấu tạo
THỂ HÌNH thể khí
験する THỂ NGHIỆM thể nghiệm; trải nghiệm
THỂ TÍCH thể tích
THỂ NỘI nội thể; bên trong cơ thể
THỂ NGHIỆM sự thể nghiệm; sự trải nghiệm;thể tích
温計 THỂ ÔN KẾ cái cặp nhiệt; nhiệt kế
付き THỂ PHÓ vóc dáng; dáng vẻ; dáng vóc
面を失う THỂ DIỆN THẤT mất sĩ diện
温を測る THỂ ÔN TRẮC đo thân nhiệt
を洗う THỂ TẨY tắm
THỂ DIỆN thể dục
THỂ ÔN nhiệt độ cơ thể; thân nhiệt
がふるえる THỂ ớn
THỂ TRƯỜNG,TRƯỢNG chiều dài của cơ thể
格指数 THỂ CÁCH CHỈ SỐ Chỉ số Khối lượng Cơ thể
THỂ cơ thể; sức khoẻ;thân thể
重計 THỂ TRỌNG,TRÙNG KẾ cái cân
THỂ CÁCH cử chỉ;tạng người; thể chất;thể cách
重が増える THỂ TRỌNG,TRÙNG TĂNG lên cân
操服 THỂ HAO,THAO PHỤC quần áo thể thao
THÂN THỂ mình mẩy;thân;thân thể
CHI THỂ chi; bộ phận
TỰ THỂ kiểu chữ
NGŨ THỂ 5 bộ phận chính cấu thành cơ thể; cơ thể; toàn bộ cơ thể
THÂN THỂ thân thể; cơ thể; sức khoẻ
NHỤC THỂ MỸ,MĨ Vẻ đẹp cơ thể
BỆNH,BỊNH THỂ sức khoẻ yếu; cơ thể ốm yếu
NỮ THỂ Cơ thể của phụ nữ
CHỦ,TRÚ THỂ chủ thể;trung tâm; cốt lõi
PHONG THỂ trang phục;vẻ ngoài
労働者 NHỤC THỂ LAO ĐỘNG GIẢ Người lao động chân tay
解剖 SINH THỂ GIẢI PHẪU sự giải phẫu; sự mổ xẻ động vật sống
観測 THIÊN THỂ QUAN TRẮC Sự quan sát thiên thể
ない VẬT THỂ lãng phí;phạm thượng; bất kính; báng bổ thánh thần;quá tốt; tốt hơn xứng đáng được hưởng; không xứng đáng được
する GIẢI THỂ làm lẽ
労働 NHỤC THỂ LAO ĐỘNG Lao động chân tay
物理学 THIÊN THỂ VẬT LÝ HỌC vật lý học thiên thể
CỤ THỂ SÁCH kế hoạch cụ thể; chính sách cụ thể
NHẤT THỂ đồng nhất; làm một; cùng nhau; tập thể;hẳn là;không hiểu...; cái (quái) gì; tại sao... không biết.;một cơ thể; thống nhất
する GIẢI THỂ giải thể; tháo rời các bộ phận
NHỤC THỂ cơ thể; thân thể;xác thịt
CƠ,KY THỂ thân máy bay
THIÊN THỂ HỌC Thiên thể học
CỤ THỂ ĐÍCH cụ thể; rõ ràng
TRỌNG,TRÙNG THỂ sự ốm nặng; tình trạng nguy kịch; ốm nặng
GIẢI THỂ sự giải thể; việc tháo rời các bộ phận
VẬT THỂ vật thể; vật
THIÊN THỂ ĐỒ bản đồ thiên thể; bản đồ sao
化する CỤ THỂ HÓA hiện thân;thể hình
DI THỂ di thể;xác chết; thi hài; hài cốt
LÕA,KHỎA THỂ HỌA tranh khỏa thân
分光術 THIÊN THỂ PHÂN QUANG THUẬT kỹ thuật quang phổ phân tích thiên thể
LÕA,KHỎA THỂ khỏa thân;lõa thể
DỊCH THỂ chất lỏng;dịch thể;thể lỏng
BẢN THỂ bản thể; thực thể;đối tượng được sùng bái
写真術 THIÊN THỂ TẢ CHÂN THUẬT kỹ thuật chụp ảnh thiên thể
TOÀN THỂ cả người;toàn thể
動物 NHUYỄN THỂ ĐỘNG VẬT Động vật nhuyễn thể
VĂN THỂ văn thể
写真 THIÊN THỂ TẢ CHÂN ảnh thiên thể
CÁ THỂ cá thể
XA THỂ khung xe
xxx THỂ khung gầm; khung chính
KHÍ THỂ hơi;thể khí
する CHỈNH THỂ chỉnh hình
THIÊN THỂ thiên thể;tinh cầu
障害者差別法 THÂN THỂ CHƯƠNG HẠI GIẢ SAI BIỆT PHÁP Đạo luật phân biệt đối xử với người tàn tật
保険料 THUYỀN THỂ BẢO HIỂM LIỆU phí bảo hiểm tàu
発掘 TỬ THỂ PHÁT QUẬT bốc mả;bốc mộ
ĐẠI THỂ cái đại thể; sự vạch ra những đường nét chính; sự phác thảo;cỡ chừng;đại khái;độ chừng;ước chừng;ước độ
障害者 THÂN THỂ CHƯƠNG HẠI GIẢ người khuyết tật; người tàn tật
保険 THUYỀN THỂ BẢO HIỂM bảo hiểm tàu
案置所 TỬ THỂ ÁN TRỊ SỞ nhà xác
CHÍNH,CHÁNH THỂ chính thể
大学 THÂN THỂ ĐẠI HỌC cơ thể học
を掘り出す TỬ THỂ QUẬT XUẤT khai quật
KHÁNG THỂ kháng thể
を横にする THÂN THỂ HOÀNH đặt mình
TỰ THỂ sự tự thân; chính;tự thân
映画 LẬP THỂ ẢNH,ÁNH HỌA phim nổi
TỬ THỂ hình hài;thây ma;thi hài;thi thể;tử thi;xác;xác chết
NHƯỢC THỂ mềm yếu (cơ thể mềm yếu);yếu kém (tổ chức đoàn thể);sự mềm yếu (cơ thể mềm yếu);sự yếu kém (tổ chức)
CỔ THỂ thể rắn; dạng rắn; chất rắn
1 | 2