Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 先TIÊN
Hán

TIÊN- Số nét: 06 - Bộ: NHÂN 儿

ONセン
KUN さき
  先ず まず
  ぽん
  • Trước.
  • Người đã chết gọi là tiên. Như tiên đế 先帝 vua đời trước, tiên nghiêm 先嚴 cha xưa.
  • Một âm là tiến. Làm trước. Như tiến ngã trước tiên 先我著鞭 liệu thế làm trước ta.
1 | 2


Từ hánÂm hán việtNghĩa
TIÊN KHU điềm báo trước; người đến báo trước; người tiên phong; người dẫn đường
TIÊN TRƯỚC sự đến trước
TIÊN PHƯƠNG bên kia
頭に立つ TIÊN ĐẦU LẬP đứng đầu
生をする TIÊN SINH làm thầy
TIÊN ĐAO sự chỉ đạo; sự hướng dẫn; sự dìu dắt;tiến dẫn
TIÊN ĐẦU đầu; sự dẫn đầu; tiên phong
生と生徒 TIÊN SINH SINH ĐỒ thầy trò
天的 TIÊN THIÊN ĐÍCH tính tự nhiên;tính tự nhiên; bẩm sinh; vốn có
TIÊN KHOẢNH,KHUYNH,KHUỂ gần đây; vài ngày trước
TIÊN SINH giáo viên; giảng viên; thầy;ông giáo;ông thầy;thầy giáo;tiên sinh
TIÊN TRIẾT nhà hiền triết cổ đại; triết gia cổ đại
進安全自動車 TIÊN TIẾN,TẤN AN,YÊN TOÀN TỰ ĐỘNG XA ô tô an toàn cao
物相場 TIÊN VẬT TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG giá kì hạn
取特権 TIÊN THỦ ĐẶC QUYỀN quyền lưu giữ
進国 TIÊN TIẾN,TẤN QUỐC nước tiên tiến
物為替取引 TIÊN VẬT VI THẾ THỦ DẪN giao dịch ngoại hối kỳ hạn
入観 TIÊN NHẬP QUAN thành kiến; định kiến
TIÊN TIẾN,TẤN tiên tiến
物為替 TIÊN VẬT VI THẾ giao dịch ngoại hối kỳ hạn
TIÊN TIÊN NGUYỆT hai tháng trước đây
TIÊN CHU tuần lễ trước;tuần trước
物商品 TIÊN VẬT THƯƠNG PHẨM hàng giao sau
例に倣う TIÊN LỆ PHÓNG,PHỎNG theo tiền lệ
TIÊN BỐI tiền bối; người đi trước
物取引 TIÊN VẬT THỦ DẪN giao dịch giao sau;giao dịch kỳ hạn (sở giao dịch)
TIÊN LỆ tiền lệ; tiền định
TIÊN HIỀN nhà hiền triết cổ đại
TIÊN VẬT hàng kỳ hạn (sở giao dịch)
付け TIÊN PHÓ đề ngày lùi về sau
見する TIÊN KIẾN lo xa
渡し(取引所) TIÊN ĐỘ THỦ DẪN SỞ giao theo kỳ hạn (sở giao dịch)
に行く TIÊN HÀNH,HÀNG đi trước
TIÊN KIẾN sự biết trước; đề phòng; dự đoán; tiên kiến;thấy trước
渡し販売 TIÊN ĐỘ PHIẾN MẠI bán kỳ hạn
TIÊN phía trước; trước mặt;sớm hơn; trước; xa hơn về phía trước
TIÊN BAN,BÁN gần đây; trước đây không lâu
渡し商品 TIÊN ĐỘ THƯƠNG PHẨM hàng kỳ hạn (sở giao dịch)
だって TIÊN gần đây; vài ngày trước
TIÊN ĐOAN mũi nhọn; điểm mút; rìa ngoài
TIÊN QUYẾT sự quyết định trước; sự định trước; việc ưu tiên hàng đầu; điều kiện tiên quyết
TIÊN trước hết; trước tiên
TIÊN TRÌNH ít phút trước; vừa mới
TIÊN NGUYỆT tháng trước
TIÊN đầu mút; điểm đầu; tương lai;trước đây
TIÊN TỔ gia tiên;ông bà; tổ tiên
TIÊN NHẬT vài ngày trước; hôm trước
TUỆ TIÊN bông; nụ;cần câu cá; cần câu cá nhọn;mũi dao; mũi thương;ngòi bút
ĐÌNH TIÊN Khoảng sân nhỏ trước cửa nhà
権を与える ƯU TIÊN QUYỀN DỮ,DỰ ưu tiên
崇拝 TỔ TIÊN SÙNG BÀI sự thờ cúng tổ tiên
ĐIẾM TIÊN mặt tiền của cửa hàng; mặt tiền cửa tiệm
ƯU TIÊN QUYỀN quyền ưu tiên
TỔ TIÊN ông tổ;tổ;tổ tiên;tổ tông
ƯU TIÊN HẬU,CHU cổ phiếu ưu đãi
TỴ TIÊN đầu mũi;trước mắt
MÂU TIÊN mũi mâu; mũi dao;phương hướng tấn công; mũi tấn công
価格 ƯU TIÊN GIÁ CÁCH giá ưu đãi
UYỂN,UYÊN TIÊN nơi đến; nơi gửi đến; địa chỉ
する ƯU TIÊN ưu tiên
XUẤT TIÊN sự dẫn đầu
ƯU TIÊN sự ưu tiên
TRẢO TIÊN đầu ngón chân
KHẨU TIÊN mép; môi; mồm mép; nói mồm
HIÊN TIÊN mái hiên (nhà)
案内料 THỦY TIÊN ÁN NỘI LIỆU phí dắt tàu
TỐI TIÊN ĐOAN mới nhất; tốt nhất; cao nhất; tiên tiến nhất;sự mới nhất; sự tốt nhất; sự cao nhất; sự tiên tiến nhất
XUÂN TIÊN đầu xuân
LỮ TIÊN điểm đến; nơi đi
TIÊN BỔNG con người hào hiệp; người rộng lượng; người hào phóng; người phóng khoáng
ĐỒNG TIÊN vòi
の器用な THỦ TIÊN KHÍ DỤNG khéo tay
NHẬN TIÊN lưỡi (gươm); cạnh sắc; mũi
TIÊN trước; trước đây; xa hơn về phía trước
BÚT TIÊN đầu bút; ngòi bút
THỦ TIÊN ngón tay
機関 XUẤT TIÊN CƠ,KY QUAN Văn phòng chi nhánh
TIÊN tương lai; trước.; phía trước.
XUẤT TIÊN Nơi đến
ĐỘT TIÊN đầu nhọn
相場 ĐÌNH TIÊN TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG Giá bán ngay tại vườn (thường là nông sản)
権を持つ ƯU TIÊN QUYỀN TRÌ đắc thế
届け GIỚI TIÊN địa điểm gửi đến
靴の NGOA TIÊN mũi giầy
真っ CHÂN TIÊN đầu tiên; trước nhất; sự dẫn đầu
針の CHÂM TIÊN mũi kim
女の NỮ TIÊN SINH cô giáo
通知 THÔNG TRI TIÊN bên được thông báo
伝送 TRUYỀN TỐNG TIÊN nơi truyền đến
輸入 THÂU NHẬP TIÊN HÀNH,HÀNG chế độ nhập trước
注文 CHÚ VĂN TIÊN nơi đặt hàng
取引 THỦ DẪN TIÊN Khách hàng
ペン TIÊN ngòi bút; mũi nhọn của bút
行の HÀNH,HÀNG TIÊN ĐẦU đầu hàng; đầu dòng
勤め CẦN TIÊN nơi làm việc; nơi công tác; cơ quan
行き HÀNH,HÀNG TIÊN đích đến; nơi đến
刷毛 LOÁT MAO TIÊN đầu chổi lông
このの心持ち TIÊN TÂM TRÌ tình cảm đánh dấu từ thời điểm này
切っ THIẾT TIÊN đầu thanh gươm; mũi gươm
筆の BÚT TIÊN ngòi bút
1 | 2