Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 時THỜI
Hán

THỜI- Số nét: 10 - Bộ: NHẬT 日

ON
KUN とき
  -どき
 
  とぎ
  • Mùa. Như tứ thì [四時] bốn mùa.
  • Thì. Như bỉ nhất thì thử nhất thì [彼一時, 此一時] bấy giờ là một thì, bây giờ là một thì.
  • Giờ, một ngày chia 12 giờ, mỗi giờ gọi tên một chi. Như giờ tý, giờ sửu, v.v.
  • Thường. Như thì thì như thử [時時如此] thường thường như thế.
  • Đúng thời, đang thời. Như thời vụ [時務] mùa làm ruộng, việc đang đời, thời nghi [時宜] hợp thời (cái mà đời ưa chuộng).
  • Cơ hội. Như thừa thì nhi khởi [乘時而起] nhân cơ hội mà nổi lên. $ Ta quen đọc là chữ thời cả.
1 | 2


Từ hánÂm hán việtNghĩa
間を浪費する THỜI GIAN LÃNG PHÍ phí tổn
流に従って行動する THỜI LƯU INH,TÒNG HÀNH,HÀNG ĐỘNG thuận dòng
THỜI KHẮC lúc; thời khắc;thời gian; thời khắc
間になる THỜI GIAN đến giờ
機尚早 THỜI CƠ,KY THƯỢNG TẢO hãy còn sớm
THỜI PHÂN giờ phút
THỜI GIAN giờ;giờ đồng hồ;giờ giấc;thì giờ;thời buổi;thời điểm;thời gian;thời giờ;tiếng đồng hồ
THỜI CƠ,KY dịp; thời cơ
THỜI GIÁ thời giá
THỜI VẬN thời vận
期経過 THỜI KỲ KINH QUÁ chứng từ chậm
代の風習 THỜI ĐẠI PHONG TẬP trò đời
THỜI TỐC tốc độ tính theo giờ
期払い購入 THỜI KỲ PHẤT CẤU NHẬP mua trả tiền ngay
代の習慣 THỜI ĐẠI TẬP QUÁN thế thái
THỜI VŨ mưa rào cuối Thu đầu Đông
計屋 THỜI KẾ ỐC cửa hàng đồng hồ
期を得た THỜI KỲ ĐẮC đắc thời
THỜI ĐẠI thời đại;thời kỳ
限爆弾 THỜI HẠN BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN bom giờ
計回り THỜI KẾ HỒI sự quay thuận chiều kim đồng hồ
THỜI KỲ dạo;lúc;thời buổi;thời điểm;thời kỳ
THỜI SỰ thời sự
THỜI HẠN thời gian lên lớp (dùng tiếp đuôi);thời hạn
計台 THỜI KẾ ĐÀI đồng hồ đứng
THỜI THỜI Đôi khi
の帝 THỜI ĐẾ vua thời gian
間通りに THỜI GIAN THÔNG đúng giờ
計仕掛け THỜI KẾ SĨ,SỸ QUẢI bộ máy đồng hồ; cơ cấu đồng hồ
THỜI TRIẾT có lúc; thỉnh thoảng
には THỜI có lúc;lúc đó
間表 THỜI GIAN BIỂU thời gian biểu
計を買う THỜI KẾ MÃI sắm đồng hồ
THỜI SAI sự chênh lệch về thời gian
と場合によって THỜI TRƯỜNG HỢP tùy lúc tùy thời
間給 THỜI GIAN CẤP tiền lương giờ
計を捲く THỜI KẾ QUYỂN,QUYỀN vặn đồng hồ
THỜI CỤC,CUỘC thời cuộc; thời điểm
THỜI có lúc; thỉnh thoảng;đôi khi;lắm khi;từng thời kỳ; từng mùa
間稼ぎ THỜI GIAN GIÁ sự tranh thủ thời gian
計の針 THỜI KẾ CHÂM kim đồng hồ
THỜI NGHI sự đúng lúc; sự đúng thời; việc chào đón mùa mới
THỜI có khi; có lúc;giờ phút; giây phút;lúc đó;lúc; khi; thời gian;mùa;thời cơ; cơ hội;thời đại; thời kỳ;thời điểm
間外手当 THỜI GIAN NGOẠI THỦ ĐƯƠNG tiền trợ cấp làm việc ngoài giờ quy định
計が止まった THỜI KẾ CHỈ đồng hồ chết;đồng hồ đứng
THỜI BÁO sự báo giờ;sự thông báo kịp thời
間割り THỜI GIAN CÁT tỉ lệ giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi; thời gian biểu
THỜI KẾ đồng hồ
THỜI THẾ thời thế
間割 THỜI GIAN CÁT tỉ lệ giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi; thời gian biểu
THỜI CẤP tiền lương trả theo giờ
THỜI HIỆU thời hạn có hiệu quả; thời hiệu
間を計る THỜI GIAN KẾ bấm giờ
THỜI TIẾT mùa;thời cơ;thời thế;vụ; thời vụ
刻表 THỜI KHẮC BIỂU bảng hiệu hướng dẫn;thời khóa biểu
SA THỜI KẾ đồng hồ cát
ĐỒNG THỜI cùng một lúc; cùng lúc; đồng thời;sự đồng thời; sự cùng lúc
年齢 HÀ THỜI NIÊN LINH cùng tuổi
NHẬT THỜI ngày và giờ
THAM THỜI GIAN tham tán
HÀ THỜI luôn luôn; thường xuyên; mọi khi; thông thường; không bao giờ;sự thường xuyên; sự thông thường
NHẤT THỜI ĐÍCH một cách tạm thời
CƯU THỜI KẾ đồng hồ cúc cu
BÌNH THỜI thời bình
包装 TỨC THỜI BAO TRANG bao bì trực tiếp
までも HÀ THỜI mãi mãi; không ngừng
NHẤT THỜI giây lát; một lần; tạm thời
THUẤN THỜI khoảnh khắc;trong chớp mắt
TẠM THỜI một chút; một ít;thời gian ngắn
TÂN THỜI ĐẠI tân thời;thời đại mới
TỨC THỜI sự tức thì;tức thời
の間にか HÀ THỜI GIAN không hiểu từ bao giờ
NHẤT THỜI một giờ; thời khắc; tạm thời; nhất thời;từng có thời
でも HÀ THỜI bất cứ khi nào; luôn luôn
LINH THỜI không giờ; mười hai giờ đêm
HOA THỜI KẾ đồng hồ hoa
HÀ THỜI mấy giờ
HOA THỜI mùa hoa
HÀ THỜI khi nào; bao giờ
TRƯỜNG,TRƯỢNG THỜI GIAN khoảng thời gian dài
総会 LÂM THỜI TỔNG HỘI cuộc tổng hội họp lâm thời
TRIỀU,TRÀO THỜI đã đến lúc
BÁN THỜI GIAN nửa giờ
国会 LÂM THỜI QUỐC HỘI quốc hội lâm thời
HÁN THỜI ĐẠI triều đại Hán; triều nhà Hán
THẬP THỜI KHOẢNH,KHUYNH,KHUỂ vào khoảng 10h
仲裁委員会 LÂM THỜI TRỌNG TÀI ỦY VIÊN HỘI hội đồng trọng tài bất thường
LÂM THỜI lâm thời;tạm thời
保険 CHIẾN THỜI BẢO HIỂM bảo hiểm chiến tranh
NHÂN THỜI giờ công
THÍCH THỜI ĐẢ cú đánh đúng lúc
OẢN THỜI KẾ đồng hồ đeo tay
MỖI THỜI hàng giờ
CHIẾN THỜI thời chiến
XUẤT THỜI thời điểm xuất hành
THÍCH THỜI đắc thời;Đúng lúc; hợp thời
TRỊ THỜI KẾ đồng hồ để bàn
ĐĂNG THỜI TÍNH,TÁNH tính đẳng thời
CỰU THỜI thời cổ
ĐƯƠNG THỜI dạo ấy;đồng thời;đương thời;khi ấy;khi đó; ngày đó; ngày ấy
1 | 2