Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 当ĐƯƠNG
Hán

ĐƯƠNG- Số nét: 06 - Bộ: TIỂU 小

ONトウ
KUN当たる あたる
  当たり あたり
  当てる あてる
  当て あて
  当に まさに
  当にべし まさにべし
  たい
1 | 2


Từ hánÂm hán việtNghĩa
ĐƯƠNG TUYỂN việc trúng cử; việc trúng giải
ĐƯƠNG SỞ Chỗ này; văn phòng này
ĐƯƠNG SƠ ngay từ đầu
たり ĐƯƠNG chính xác; đúng; trúng;khu vực xung quanh; khu vực lân cận; xung quanh; vào lúc; tương ứng với
該官庁 ĐƯƠNG CAI QUAN SẢNH cấp chính quyền có liên quan
意即妙 ĐƯƠNG Ý TỨC DIỆU Sự nhanh trí
ĐƯƠNG PHÂN như hiện tại
該人物 ĐƯƠNG CAI NHÂN VẬT người thích hợp; người có đủ thẩm quyền
惑する ĐƯƠNG HOẶC luống cuống;ngượng ngùng;sượng sùng
ĐƯƠNG NHÂN người này; người đang được nhắc đến
ĐƯƠNG CAI thích hợp; phù hợp
惑する ĐƯƠNG HOẶC bối rối; bị làm phiền; khó chịu
事者 ĐƯƠNG SỰ GIẢ bên hữu quan;đương sự; người có liên quan
ĐƯƠNG LẠC kết quả bầu cử
ĐƯƠNG HOẶC sự bối rối; việc bị làm phiền; sự khó chịu
ĐƯƠNG SỰ vấn đề đang quan tâm
籤者 ĐƯƠNG THIÊM GIẢ người giành chiến thắng; người đoạt giải thưởng
座預金 ĐƯƠNG TỌA DỰ KIM Tài khoản hiện thời; tiền gửi có kỳ hạn
世風に言うと ĐƯƠNG THẾ PHONG NGÔN như chúng ta nói ngày nay
直員 ĐƯƠNG TRỰC VIÊN Người đang trực
座預託現金残高 ĐƯƠNG TỌA DỰ THÁC HIỆN KIM TÀN CAO số dư tiền mặt tại ngân hàng
世風 ĐƯƠNG THẾ PHONG kiểu mốt nhất
ĐƯƠNG PHIÊN việc thực thi nhiệm vụ; lượt (làm việc)
座資産 ĐƯƠNG TỌA TƯ SẢN Vốn lưu động; vốn luân chuyển
世向き ĐƯƠNG THẾ HƯỚNG Hợp thời trang; hợp mốt; thức thời
ĐƯƠNG DỊCH nhà ga này
用漢字 ĐƯƠNG DỤNG HÁN TỰ chữ Hán sử dụng hàng ngày; chữ Hán thường dùng
座貸越による金融 ĐƯƠNG TỌA THẢI VIỆT KIM DUNG cho vay chi trội (tài khoản vãng lai)
て字 ĐƯƠNG TỰ ký tự thay thế; ký tự có cách phát âm tương đương
面審議 ĐƯƠNG DIỆN THẨM NGHỊ phiên tòa
ĐƯƠNG DỤNG sự sử dụng hàng ngày
座貸越 ĐƯƠNG TỌA THẢI VIỆT chi trội;chi trội ngân hàng
てる ĐƯƠNG đánh trúng; bắn trúng
面の問題 ĐƯƠNG DIỆN VẤN ĐỀ vấn đề trước mắt
ĐƯƠNG NHIÊN đương nhiên; dĩ nhiên;sự đương nhiên; sự dĩ nhiên
座貸付金 ĐƯƠNG TỌA THẢI PHÓ KIM cho vay không kỳ hạn
てはめる ĐƯƠNG áp dụng; làm thích ứng
ĐƯƠNG DIỆN hiện thời
歳駒 ĐƯƠNG TUẾ CÂU Thú vật một tuổi; con ngựa non một tuổi
座貸 ĐƯƠNG TỌA THẢI cho vay không kỳ hạn
てはまる ĐƯƠNG được áp dụng (luật); có thể áp dụng; đạt được; được xếp vào nhóm
選者 ĐƯƠNG TUYỂN GIẢ người trúng tuyển
期利益 ĐƯƠNG KỲ LỢI ÍCH thu nhập ròng; lãi trong kỳ
ĐƯƠNG ĐIẾM Kho này; cửa hàng này
ĐƯƠNG mục tiêu; mục đích; điểm đến; sự hy vọng; sự trông đợi; sự kỳ vọng
選番号 ĐƯƠNG TUYỂN PHIÊN HIỆU số trúng
ĐƯƠNG THỜI dạo ấy;đồng thời;đương thời;khi ấy;khi đó; ngày đó; ngày ấy
ĐƯƠNG CỤC,CUỘC nhà cầm quyền; nhà chức trách;sở tại
たる ĐƯƠNG trúng;trúng (đạn); đúng (trả lời); đối diện với; nằm trên (hướng, phương); thích hợp; được giao; chiếu;va chạm
選する ĐƯƠNG TUYỂN trúng cử; đắc cử;trúng tuyển
日価格 ĐƯƠNG NHẬT GIÁ CÁCH bản giá thị trường
ĐƯƠNG QUỐC bản quốc
たり前 ĐƯƠNG TIỀN dĩ nhiên;đương nhiên; rõ ràng; thông thường; hợp lý; thông dụng; bình thường;sự đương nhiên; sự rõ ràng; sự thông thường; sự hợp lý
選する ĐƯƠNG TUYỂN trúng cử; trúng giải
ĐƯƠNG NHẬT ngày hôm đó; ngày được nhắc tới
初価格 ĐƯƠNG SƠ GIÁ CÁCH giá ban đầu
たりくじ ĐƯƠNG số trúng
PHỐI ĐƯƠNG sự phân phối; sự phân chia ra đều;tiền lời được chia; cổ tức
CÁT ĐƯƠNG hạn ngạch; phần được chia
BẤT ĐƯƠNG không hợp lý; không thỏa đáng;sự không hợp lý; sự không thỏa đáng; sự không tương xứng
な価格 THÍCH ĐƯƠNG GIÁ CÁCH bao bì thích hợp;giá phải chăng
たり NHẬT ĐƯƠNG nơi có ánh nắng mặt trời chiếu
CÁT ĐƯƠNG bổ báng
THÍCH ĐƯƠNG phù hợp;thích đáng;thích hợp;vừa;vừa vặn
NHẬT ĐƯƠNG Lương ngày; lương trả theo ngày
てを支給する THỦ ĐƯƠNG CHI CẤP Trả tiền trợ cấp
BIỆN,BIỀN ĐƯƠNG cơm hộp
THÍCH ĐƯƠNG sự tương thích; sự phù hợp;tương thích; phù hợp
THỦ ĐƯƠNG lùng sục (cảnh sát);sự chữa bệnh; chữa bệnh;sự chuẩn bị;thù lao;tiền cho thêm;tiền phụ cấp
たり PHẠT ĐƯƠNG bị trừng phạt; bị báo ứng;sự bị trừng phạt; sự bị báo ứng
ĐẢM ĐƯƠNG GIẢ người phụ trách
THỦ ĐƯƠNG sự chữa bệnh; trị bệnh; chữa trị;sự chuẩn bị;sự lùng sục (cảnh sát);thù lao;tiền cho thêm;tiền phụ cấp;tiền trợ cấp;trợ cấp
する ĐẢM ĐƯƠNG cáng đáng;đảm nhiệm;gánh;phụ trách
THỎA ĐƯƠNG hợp lý; đúng đắn; thích đáng;sự hợp lý; sự đúng đắn; sự thích đáng;thỏa đáng
たって ĐƯƠNG vào thời điểm của
する ĐẢM ĐƯƠNG chịu trách nhiệm; đảm đương
CHÍNH ĐƯƠNG đích đáng;đúng;thuần thục
ĐẢM ĐƯƠNG chịu trách nhiệm; đảm đương
たり TÂM ĐƯƠNG sự biết chút ít; sự có biết đến; sự tình cờ biết
たる ĐỘT ĐƯƠNG xúc phạm
CHÍNH ĐƯƠNG đúng đắn; chính đáng; đúng; công bằng; hợp lý; đúng pháp luật;sự đúng đắn; sự chính đáng; sự đúng; sự công bằng; sự hợp lý; sự đúng pháp luật
貸付 ĐỂ ĐƯƠNG THẢI PHÓ cho vay cầm cố
証書 ĐỂ ĐƯƠNG CHỨNG THƯ hợp đồng cầm cố
流れ ĐỂ ĐƯƠNG LƯU Sự tịch thu tài sản (để thế nợ)
45落 ĐƯƠNG LẠC giấc ngủ chập chờn
CAI ĐƯƠNG GIẢ người có liên quan
ỔN ĐƯƠNG ôn hoà; hợp lý; chính đáng;sự ôn hoà
のように BẢN ĐƯƠNG y như thật
ĐỂ ĐƯƠNG QUYỀN quyền cầm cố
する CAI ĐƯƠNG tương ứng; liên quan; tương thích
のことを言う BẢN ĐƯƠNG NGÔN nói thật;nói thực
債券者 ĐỂ ĐƯƠNG TRÁI KHOÁN GIẢ chủ nợ cầm cố
たり BÌNH ĐƯƠNG trên một tsubo
DIỆN ĐƯƠNG nhận xét đầy thù hằn
CAI ĐƯƠNG sự tương ứng; sự liên quan; sự tương thích
する TƯƠNG,TƯỚNG ĐƯƠNG thích ứng
BẢN ĐƯƠNG chân thật;thật là;thật sự
付金融 ĐỂ ĐƯƠNG PHÓ KIM DUNG cho vay cầm hàng
DƯƠNG ĐƯƠNG nơi mặt trời chiếu thẳng
TƯƠNG,TƯỚNG ĐƯƠNG sự tương đương;tương đương
1 | 2