Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 不BẤT
Hán

BẤT- Số nét: 04 - Bộ: NHẤT 一

ONフ, ブ
  • Chẳng. Như bất khả 不可 không thể, bất nhiên 不然 chẳng thế, v.v.
  • Một âm là phầu. Là nhời nói lưỡng lự chưa quyết hẳn. Như đương phục như thử phầu 當復如此不 sẽ lại như thế chăng ;? Cũng đọc là chữ phủ.
  • Một âm là phi. Lớn. Như phi hiển tai văn vương mô 不顯哉文王謀 cả rõ rệt thay mưu vua Văn Vương.
1 | 2 | 3


Từ hánÂm hán việtNghĩa
適応 BẤT THÍCH ỨNG trái cách
BẤT TRINH không trung thành; không chung thủy;sự không trung thành; sự không chung thủy
興な BẤT HƯNG vô duyên
BẤT ĐĂNG bất đẳng
BẤT DIỆT bất diệt
活化 BẤT HOẠT HÓA Sự không hoạt động
正送り状 BẤT CHÍNH TỐNG TRẠNG hóa đơn khai man
景気 BẤT CẢNH KHÍ khó khăn (kinh doanh); không chạy (buôn bán); ế ẩm;sự khó khăn (kinh doanh); sự không chạy (buôn bán); sự ế ẩm
意打ち BẤT Ý ĐẢ sự tấn công đột ngột
当に契約を解約する BẤT ĐƯƠNG KHẾ,KHIẾT ƯỚC GIẢI ƯỚC Chấm dứt hợp đồng một cách bất hợp pháp
寝の番 BẤT TẨM PHIÊN Ngày ăn chay trước ngày lễ không ngủ
安にする BẤT AN,YÊN canh cánh;đăm chiêu;rung chuyển
味い BẤT VỊ dại dột; không thận trọng;dở; vụng; chán (món ăn); không ngon;khó chịu; xấu;không đúng lúc
可視 BẤT KHẢ THỊ Vô hình
動産屋 BẤT ĐỘNG SẢN ỐC văn phòng bất động sản
BẤT THIÊN công bằng; không thiên vị; vô tư;sự công bằng; sự không thiên vị; sự vô tư
適当 BẤT THÍCH ĐƯƠNG bất hợp
調 BẤT ĐIỀU vận đen
BẤT HƯNG không có hứng; mất hứng
穏な BẤT ỔN đằm
溶性 BẤT DUNG,DONG TÍNH,TÁNH Tính không hòa tan
活動 BẤT HOẠT ĐỘNG Sự không hoạt động; sự tê liệt
正貿易品 BẤT CHÍNH MẬU DỊ,DỊCH PHẨM hàng lậu
時着 BẤT THỜI TRƯỚC máy bay vì sự cố phải đỗ xuống bất thường; sự hạ cánh khẩn cấp
意にとびかかる BẤT Ý đánh úp
BẤT ĐƯƠNG không hợp lý; không thỏa đáng;sự không hợp lý; sự không thỏa đáng; sự không tương xứng
寛容 BẤT KHOAN UNG,DONG sự không dung thứ
安な BẤT AN,YÊN bấp bênh;bồi hồi;đăm đăm;phập phồng;phiền nhiễu;rộn rạo
BẤT ĐỒNG bất đồng
可能 BẤT KHẢ NĂNG bất khả kháng;cái không thể làm được;không có khả năng; làm không được; không thực hiện được
動産 BẤT ĐỘNG SẢN bất động sản
BẤT LUÂN bất luân; không còn luân thường đạo lý;sự bất luân; sự không còn luân thường đạo lý
道徳な BẤT ĐẠO ĐỨC vô đạo
BẤT TƯỜNG không rõ ràng;sự không rõ ràng
自由 BẤT TỰ DO không tự do;tàn phế;sự không tự do;sự tàn phế
祥事 BẤT TƯỜNG SỰ việc không tốt đẹp
満足 BẤT MẪN TÚC bất bình;bực;hờn dỗi;hờn giận
注意に由る BẤT CHÚ Ý DO do cẩu thả
正貿易 BẤT CHÍNH MẬU DỊ,DỊCH buôn lậu
BẤT MINH không minh bạch; không rõ ràng;sự không minh bạch; sự bất minh; sự không rõ rành
意に BẤT Ý bất thần;bất ý;bỗng dưng;không ngờ; đột nhiên; sơ hở; không đề phòng
幸をもたらす BẤT HẠNH hãm tài
BẤT TUYÊN Bạn chân thành!
安する BẤT AN,YÊN bồn chồn
吉の兆有り BẤT CÁT TRIỆU HỮU có triệu chứng ốm
可知論 BẤT KHẢ TRI LUẬN Thuyết bất khả tri
動の地位 BẤT ĐỘNG ĐỊA VỊ vững chân
信者 BẤT TÍN GIẢ kẻ đáng ngờ
道徳 BẤT ĐẠO ĐỨC thất đức
許複製 BẤT HỨA PHỨC CHẾ Giữ mọi bản quyền
自然な BẤT TỰ NHIÊN gắng gượng
確定申込 BẤT XÁC ĐỊNH THÂN VÀO chào hàng tự do
満を抱く BẤT MẪN BÃO làm nũng
注意する BẤT CHÚ Ý hớ hênh
正直な BẤT CHÍNH TRỰC giảo trá
BẤT ĐOÀN,ĐOẠN không ngừng
BẤT Ý đột nhiên;không ngờ;sự đột nhiên; sự không ngờ tới
幸な BẤT HẠNH hiểm nghèo
定期船の航海 BẤT ĐỊNH KỲ THUYỀN HÀNG HẢI chạy tàu rông
BẤT AN,YÊN không yên tâm; bất an;sự không yên tâm
BẤT CÁT chẳng lành; bất hạnh; không may;sự gặp điều chẳng lành; sự bất hạnh; sự không may
可知 BẤT KHẢ TRI Không thể biết được; huyền bí
BẤT ĐỘNG bất động
信義 BẤT TÍN NGHĨA Sự thất tín; sự giả dối
BẤT VẬN hạn vận;không may mắn; bất hạnh;rủi;số đen;sự không may; sự bất hạnh;trắc trở;vận đen;xấu số
BẤT NGÔN Sự yên lặng
自然 BẤT TỰ NHIÊN không tự nhiên; cứng nhắc;miễn cưỡng làm việc;sự không tự nhiên; sự cứng nhắc;sự làm việc miễn cưỡng
確か BẤT XÁC không xác thực; không chính xác; không đáng tin; không xác đáng;sự không xác thực; sự không chính xác; sự không xác đáng; sự không đáng tin
満な態度をとる BẤT MẪN THÁI ĐỘ hậm hực
注意 BẤT CHÚ Ý coi nhẹ; coi thường; không chú ý;sự coi nhẹ; sự coi thường; sự sơ suất;vô ý
正直 BẤT CHÍNH TRỰC sự không trung thực;Không trung thực
文律 BẤT VĂN LUẬT luật do tập quán quy định; luật bất thành văn
愉快 BẤT DU KHOÁI không khoan khoái; không thích thú;sự không khoan khoái; sự không thích thú
幸せ BẤT HẠNH không may; bất hạnh;sự không may
定期海運 BẤT ĐỊNH KỲ HẢI VẬN chạy tàu rông
BẤT HIẾU bi khổ;sự không có hiếu; sự bất hiếu;không có hiếu; bất hiếu
合理 BẤT HỢP LÝ bất hợp lý;sự không hợp lý; sự không hợp lôgic;không hợp lý; không hợp lôgic
可欠 BẤT KHẢ KHIẾM cái không thể thiếu được;không thể thiếu được
利益 BẤT LỢI ÍCH không có lợi ích;sự không có lợi ích
信実 BẤT TÍN THỰC Sự giả dối; sự bội tín
BẤT NGỘ Vận rủi
親切 BẤT THÂN THIẾT không thân thiết; lạnh nhạt;sự không thân thiết; sự lạnh nhạt
BẤT THẦN Sự không trung thành; sự bội tín
眠症 BẤT MIÊN CHỨNG bệnh mất ngủ; chứng mất ngủ
満な BẤT MẪN bực bội
法契約 BẤT PHÁP KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng không hợp pháp
BẤT CHÍNH bất chánh;việc làm bất chính; việc xấu; việc phi pháp;bất chính; xấu; không chính đáng
BẤT ĐỊCH bất địch;sự mạnh dạn; sự dũng cảm; sự táo bạo; sự cả gan;mạnh dạn; dũng cảm; táo bạo; cả gan
恰好 BẤT KHÁP HIẾU,HẢO vụng về
BẤT HẠNH bất hạnh; không may mắn;nạn;nguy khốn;rủi;số đen;sự bất hạnh; sự không may;trắc trở;vô phúc;xấu số
BẤT ĐỊNH bất định
始末 BẤT THỦY MẠT không khéo; không chú ý; không để tâm;sự không khéo; sự không chú ý; sự không để tâm
合格な BẤT HỢP CÁCH trái cách
可抗力条項 BẤT KHẢ KHÁNG LỰC ĐIỀU HẠNG điều khoản bất khả kháng
利な影響を与える BẤT LỢI ẢNH HƯỞNG DỮ,DỰ gây ảnh hưởng bất lợi
信任案 BẤT TÍN NHIỆM ÁN sự bỏ phiếu bất tín nhiệm
BẤT THÔNG bị tắc (giao thông); sự không thông;sự không nhận được tin tức; sự không thông mạch
規律 BẤT QUY LUẬT không có quy luật; vô kỷ luật
BẤT NĂNG không thể; không có khả năng;sự không có khả năng
BẤT MIÊN không ngủ được
1 | 2 | 3