Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 天THIÊN
Hán

THIÊN- Số nét: 04 - Bộ: NHẤT 一

ONテン
KUN あまつ
  あめ
  あま-
  あき
  あも
 
  たかし
 
  なま
  • Bầu trời.
  • Cái gì kết quả tự nhiên, sức người không thể làm được gọi là thiên. Như thiên nhiên 天然, thiên sinh 天生, v.v.
  • Nhà tôn giáo gọi chỗ các thần linh ở là thiên. Như thiên quốc 天國, thiên đường 天當, v.v.
  • Ngày. Như kim thiên 今天 hôm nay, minh thiên 明天 ngày mai.
  • Thì tiết trời. Như nhiệt thiên 熱天 trời nóng, lãnh thiên 冷天 trời lạnh.
  • Phàm cái gì không thể thiếu được cũng gọi là thiên. Như thực vi dân thiên 食為民天 ăn là thứ cần của dân.
  • Dàn bà gọi chồng là thiên, cũng gọi là sở thiên 所天.
  • Ông trời, có nhiều nhà tu xưa cho trời là ngôi chúa tể cả muôn vật, giáng họa ban phúc đều quyền ở trời cả. Nhà Phật thì cho trời cũng là một loài có công tu thiện nhiều hơn, được sinh vào cõi đời sung sướng hơn người mà thôi.
  • Hình phạt khắc chữ chàm vào trán gọi là thiên.
1 | 2 | 3


Từ hánÂm hán việtNghĩa
長節 THIÊN TRƯỜNG,TRƯỢNG TIẾT Ngày sinh của Nhật hoàng
THIÊN TỨ sự ban thưởng của vua
THIÊN VÕNG lưới trời
THIÊN THẦN thiên thần
産物 THIÊN SẢN VẬT sản phẩm tự nhiên
然資源 THIÊN NHIÊN TƯ NGUYÊN tài nguyên thiên nhiên
THIÊN NHAI đường chân trời;miền đất xa xôi
THIÊN CỰC thiên cực
THIÊN ĐỊCH Thiên địch
寿 THIÊN THỌ tuổi thọ tự nhiên
地開闢 THIÊN ĐỊA KHAI TỊCH sự khai sinh ra bầu trời và mặt đất
THIÊN HÌNH việc Trời trừng phạt
井知らず THIÊN TỈNH TRI sự tăng vùn vụt (giá cả)
下の景 THIÊN HẠ CẢNH cảnh thiên hạ đệ nhất
長地久 THIÊN TRƯỜNG,TRƯỢNG ĐỊA CỬU Trường thọ cùng trời đất
象儀 THIÊN TƯỢNG NGHI Mô hình vũ trụ; cung thiên văn
竺鼠 THIÊN TRÚC,ĐỐC THỬ chuột lang
THIÊN TỔ nữ thần Mặt trời tổ tiên
THIÊN SẢN sản phẩm tự nhiên
然記念物 THIÊN NHIÊN KÝ NIỆM VẬT Tượng đài tự nhiên
THIÊN TÂN Thiên Tân
THIÊN NGHIỆP nghiệp làm Hoàng đế
THIÊN THỤ,THỌ quà tặng từ thiên nhiên
宮図 THIÊN CUNG ĐỒ Lá số tử vi
地神明 THIÊN ĐỊA THẦN MINH thần trên trời và dưới đất
THIÊN HẬU thời tiết;tiết trời;trời
井灯 THIÊN TỈNH ĐĂNG đèn trần
下の勝 THIÊN HẠ THẮNG Phong cảnh đẹp; thắng cảnh
THIÊN KIM sự mạ vàng (sách)
THIÊN TƯỢNG thiên tượng
竺葵 THIÊN TRÚC,ĐỐC QUỲ Cây phong lữ thảo
眼鏡 THIÊN NHÃN KÍNH kính phóng đại
瓜粉 THIÊN QUA PHẤN Phấn hoạt thạch; bột tan
然色写真 THIÊN NHIÊN SẮC TẢ CHÂN ảnh màu
THIÊN KHẤP Mưa bóng mây
THIÊN TRỤ cột chống Trời
才児 THIÊN TÀI NHI thần đồng
守閣 THIÊN THỦ CÁC tháp canh trong lâu đài
地創造 THIÊN ĐỊA SÁNG TẠO,THÁO Sự tạo thành
使の様な少女 THIÊN SỬ,SỨ DẠNG THIẾU,THIỂU NỮ thiếu nữ như thiên sứ
井桟敷 THIÊN TỈNH SẠN PHU Phòng triển lãm tranh
THIÊN HẠ cách riêng;quyền cai trị;thiên hạ; toàn thế giới; cả nước;từ trên trời hạ xuống; thiên hạ
THIÊN TRỌNG,TRÙNG hộp ăn trưa có tempura
THIÊN KHIỂN việc Trời trừng phạt
竺牡丹 THIÊN TRÚC,ĐỐC MẪU ĐAN,ĐƠN Cây thược dược
眼通 THIÊN NHÃN THÔNG sự sáng suốt
理教 THIÊN LÝ GIÁO Giáo phái Tenri
然色 THIÊN NHIÊN SẮC màu tự nhiên
THIÊN HÀ dải Ngân hà; dải thiên hà
THIÊN BÔI cúp thưởng của Thiên hoàng
THIÊN TÀI hiền tài;thiên tài
THIÊN THỦ tháp canh trong lâu đài
地人 THIÊN ĐỊA NHÂN thiên địa nhân; trời đất người
使 THIÊN SỬ,SỨ thiên sứ;thiên thần; thiên sứ
井板 THIÊN TỈNH BẢN,BẢNG tấm lát trần
上界 THIÊN THƯỢNG GIỚI thiên đường; thiên đàng
龍川 THIÊN LONG,SỦNG XUYÊN sông Tenryu
道虫 THIÊN ĐẠO TRÙNG con bọ rùa
THIÊN CẢNH sự cảnh báo từ Trời cao; điềm trời
THIÊN TRÚC,ĐỐC nước Thiên trúc
THIÊN NHÃN thiên nhãn; sự sáng suốt
THIÊN LÝ luật tự nhiên; luật trời
然硝子 THIÊN NHIÊN TIÊU TỬ,TÝ kính tự nhiên
THIÊN THỦY nước mưa
THIÊN TRIỀU,TRIỆU Thiên triều
成の美 THIÊN THÀNH MỸ,MĨ Vẻ đẹp tự nhiên
THIÊN TÔN thiên tôn; cháu trời
地万物 THIÊN ĐỊA VẠN VẬT vạn vật trong trời đất
体観測 THIÊN THỂ QUAN TRẮC Sự quan sát thiên thể
井扇 THIÊN TỈNH PHIẾN Quạt trần
THIÊN THƯỢNG thiên đàng
麩羅 THIÊN PHU LA món Tempura
道様 THIÊN ĐẠO DẠNG Mặt trời; chúa trời
衣無縫 THIÊN Y VÔ,MÔ PHÙNG cái đẹp hoàn hảo tự nhiên; sự hoàn thiện; sự hoàn mỹ;đẹp hoàn hảo tự nhiên; hoàn thiện; hoàn mỹ
THIÊN ĐỒNG Tiên đồng
真爛漫 THIÊN CHÂN LẠN MẠN,MAN sự ngây thơ trong trắng
球図 THIÊN CẦU ĐỒ Lá số tử vi
然硝子 THIÊN NHIÊN TIÊU TỬ,TÝ kính tự nhiên
気都合 THIÊN KHÍ ĐÔ HỢP điều kiện thời tiết
THIÊN MINH hửng sáng; lúc rạng đông
THIÊN THÀNH thiên bẩm (nhạc sỹ)
子の座 THIÊN TỬ,TÝ TỌA Ngai vàng
THIÊN ĐỊA thiên địa; bầu trời và mặt đất;trời đất
体物理学 THIÊN THỂ VẬT LÝ HỌC vật lý học thiên thể
井値 THIÊN TỈNH TRỊ Giá trần
の河 THIÊN HÀ ngân hà; dải ngân hà
THIÊN MA quỷ; ma
THIÊN ĐẠO đạo trời
THIÊN TẰM con tằm hoang dã
THIÊN SONG cửa sổ ở trần nhà
THIÊN CHÂN Tính ngây thơ
球儀 THIÊN CẦU NGHI hình thiên cầu
然痘 THIÊN NHIÊN ĐẬU bệnh đậu mùa
気運 THIÊN KHÍ VẬN điều kiện thời tiết
日瓦 THIÊN NHẬT NGÕA gạch phơi nắng
THIÊN Ý ý Trời
THIÊN TỬ,TÝ Hoàng đế; thiên tử
THIÊN QUỐC thiên đường;thiên đường (thiên đàng)
体学 THIÊN THỂ HỌC Thiên thể học
井の扇風機 THIÊN TỈNH PHIẾN PHONG CƠ,KY quạt trần
1 | 2 | 3