Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 天THIÊN
Hán

THIÊN- Số nét: 04 - Bộ: NHẤT 一

ONテン
KUN あまつ
  あめ
  あま-
  あき
  あも
 
  たかし
 
  なま
  • Bầu trời.
  • Cái gì kết quả tự nhiên, sức người không thể làm được gọi là thiên. Như thiên nhiên 天然, thiên sinh 天生, v.v.
  • Nhà tôn giáo gọi chỗ các thần linh ở là thiên. Như thiên quốc 天國, thiên đường 天當, v.v.
  • Ngày. Như kim thiên 今天 hôm nay, minh thiên 明天 ngày mai.
  • Thì tiết trời. Như nhiệt thiên 熱天 trời nóng, lãnh thiên 冷天 trời lạnh.
  • Phàm cái gì không thể thiếu được cũng gọi là thiên. Như thực vi dân thiên 食為民天 ăn là thứ cần của dân.
  • Dàn bà gọi chồng là thiên, cũng gọi là sở thiên 所天.
  • Ông trời, có nhiều nhà tu xưa cho trời là ngôi chúa tể cả muôn vật, giáng họa ban phúc đều quyền ở trời cả. Nhà Phật thì cho trời cũng là một loài có công tu thiện nhiều hơn, được sinh vào cõi đời sung sướng hơn người mà thôi.
  • Hình phạt khắc chữ chàm vào trán gọi là thiên.
1 | 2 | 3


Từ hánÂm hán việtNghĩa
THIÊN NHAN thiên nhan; dung mạo của hoàng đế
運に満足する THIÊN VẬN MẪN TÚC cam phận
THIÊN THẢO rau câu
THIÊN KHÔNG,KHỐNG Bầu trời; thiên không
THIÊN BÔI cúp thưởng của Thiên hoàng
王星 THIÊN VƯƠNG TINH Thiên Vương Tinh
然果汁 THIÊN NHIÊN QUẢ CHẤP nước hoa quả tự nhiên
気概況 THIÊN KHÍ KHÁI HUỐNG điều kiện thời tiết
日塩 THIÊN NHẬT DIÊM muối phơi khô dưới ánh nắng
THIÊN ÂN thiên ân; Phúc Trời ban
THIÊN UY,OAI quyền uy của vua
THIÊN KHẢI đền thờ linh thiêng;lời tiên tri; lời sấm truyền;sự soi rạng (của các thánh thần)
体分光術 THIÊN THỂ PHÂN QUANG THUẬT kỹ thuật quang phổ phân tích thiên thể
THIÊN TỈNH bát cơm có cá rán
の一角 THIÊN NHẤT GIÁC một góc Trời
THIÊN LÃNH,LĨNH đất đai của Thiên hoàng
THIÊN VẬN Số mệnh; thiên vận; số Trời
花粉 THIÊN HOA PHẤN bột phấn dùng rắc lên chỗ rôm sẩy;Phấn hoạt thạch; bột tan
THIÊN BẨM,LẪM tài năng thiên bẩm
皇陛下 THIÊN HOÀNG BỆ HẠ tâu thiên hoàng bệ hạ
王山 THIÊN VƯƠNG SƠN đồi Tennozan; điểm chiến lược
然塩 THIÊN NHIÊN DIÊM Muối tự nhiên
気屋 THIÊN KHÍ ỐC Người ủ rũ
THIÊN NHẬT Mặt trời; ánh sáng mặt trời
THIÊN TÍNH,TÁNH thể diện;tự nhiên; bẩm sinh
THIÊN NỮ thiên nữ; tiên nữ
THIÊN MỆNH định mệnh;thiên mệnh
体写真術 THIÊN THỂ TẢ CHÂN THUẬT kỹ thuật chụp ảnh thiên thể
主教 THIÊN CHỦ,TRÚ GIÁO Đạo thiên chúa; Thiên chúa giáo
と地 THIÊN ĐỊA thiên địa
頂距離 THIÊN ĐỈNH,ĐINH CỰ LY Khoảng cách cực điểm
辺に THIÊN BIẾN cao vút trên bầu trời
THIÊN HOA hoa tuyết
秤座 THIÊN XỨNG TỌA cung Thiên Bình
皇誕生日 THIÊN HOÀNG ĐẢN SINH NHẬT Ngày sinh của Nhật hoàng
狼星 THIÊN LANG TINH Sao Thiên Lang
THIÊN NHIÊN thiên nhiên
気図 THIÊN KHÍ ĐỒ bản đồ thời tiết
THIÊN NHẬT Mặt trời; ánh sáng mặt trời
THIÊN TÂM ý trời; thiên đỉnh
THIÊN NGOẠI nơi xa xôi
THIÊN HẬU thiên hậu
体写真 THIÊN THỂ TẢ CHÂN ảnh thiên thể
THIÊN CHỦ,TRÚ Chúa Trời; Ngọc Hoàng thượng đế;thiên chúa
つゆ THIÊN nước xốt cho tempura
頂点 THIÊN ĐỈNH,ĐINH ĐIỂM Cực điểm
THIÊN BIẾN da đầu;đỉnh; ngọn; chỏm
THIÊN SẮC màu trời
THIÊN XỨNG cái cân đứng;cân thiên bình
皇杯 THIÊN HOÀNG BÔI cúp thưởng của Thiên hoàng
狗風 THIÊN CẨU PHONG Cơn lốc thình lình
災に被災する THIÊN TAI BỊ TAI Bị thiệt hại do thiên tai
気具合 THIÊN KHÍ CỤ HỢP điều kiện thời tiết
文家 THIÊN VĂN GIA Nhà thiên văn học
THIÊN PHỦ đất đai phì nhiêu
変地異 THIÊN BIẾN ĐỊA DỊ Tai họa thiên nhiên; đại hồng thủy
台宗 THIÊN ĐÀI TÔN,TÔNG giáo phái Tendai (Phật giáo)
THIÊN THỂ thiên thể;tinh cầu
THIÊN DỮ,DỰ Của trời cho; của thiên phú; quà của Thượng đế
から降りる THIÊN GIÁNG,HÀNG từ trên trời rơi xuống
THIÊN ĐỈNH,ĐINH thiên đỉnh
THIÊN TRỤC Trục thiên cầu
THIÊN CHỨC thiên chức
THIÊN PHÚC thiên phúc
皇旗 THIÊN HOÀNG KỲ lá cờ của vua
狗話 THIÊN CẨU THOẠI Câu chuyện khoác lác
THIÊN TAI thiên tai
気予報 THIÊN KHÍ DỰ BÁO dự báo thời tiết
文学者 THIÊN VĂN HỌC GIẢ Nhà thiên văn học
THIÊN ĐỂ Điểm thấp nhất
THIÊN THANH Tiếng nói từ thiên đường; giọng nói từ trời cao
THIÊN ĐÀI giáo phái nhà Phật
THIÊN HỮU trời giúp
下無比 THIÊN HẠ VÔ,MÔ TỶ thiên hạ vô song; thiên hạ độc nhất vô nhị
THIÊN khoảng trời;trời
THIÊN LÔI Sấm
THIÊN CHẤT tài năng thiên phú
THIÊN THÍNH trí tuệ của vua
神髭 THIÊN THẦN TÌ chòm râu dê
皇崇拝 THIÊN HOÀNG SÙNG BÀI sự tôn sùng hoàng đế
THIÊN CẨU người khoác lác;yêu tinh mũi dài
THIÊN HỎA cháy do sấm chớp gây ra;lò
気がいい THIÊN KHÍ trời đẹp
文学 THIÊN VĂN HỌC thiên văn học
THIÊN MẠC màn; trại; lều
壌無窮 THIÊN NHƯỠNG VÔ,MÔ CÙNG bất diệt như trời đất; trường tồn như trời đất
THIÊN TRỢ trời giúp
THIÊN VỊ ngôi hoàng đế
下無双 THIÊN HẠ VÔ,MÔ SONG thiên hạ vô song; thiên hạ độc nhất vô nhị
THIÊN TẾ Chân trời
賦人権 THIÊN PHÙ NHÂN QUYỀN quyền tự nhiên của con người
罰覿面 THIÊN PHẠT ĐỊCH DIỆN sự quả báo
神地祇 THIÊN THẦN ĐỊA KÌ,CHI các thần ở trên trời và trái đất; thiên tiên và địa tiên
皇家 THIÊN HOÀNG GIA hoàng gia
照皇大神 THIÊN CHIẾU HOÀNG ĐẠI THẦN nữ thần Mặt trời
THIÊN HÁN dải Ngân hà; dải thiên hà
THIÊN KHÍ thời tiết
文台 THIÊN VĂN ĐÀI đài thiên văn
THIÊN ĐẾ Thượng Đế
THIÊN NHƯỠNG Thiên đàng và mặt đất
1 | 2 | 3