Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 年NIÊN
Hán

NIÊN- Số nét: 06 - Bộ: PHIỆT ノ

ONネン
KUN とし
 
  • Năm.
  • Tuổi.
  • Người đỗ cùng khoa gọi là "đồng niên" 同年. Hai nhà đi lại với nhau gọi là "niên nghị" 年誼.
  • Dược mùa.
1 | 2 | 3


Từ hánÂm hán việtNghĩa
齢が増える NIÊN LINH TĂNG lớn tuổi
金基金 NIÊN KIM CƠ KIM Quĩ lương hưu
貢米 NIÊN CỐNG MỄ Thuế gạo hàng năm
NIÊN PHỦ đầu năm
期者 NIÊN KỲ GIẢ Người học nghề
NIÊN ĐỘ năm;niên độ;niên khóa
NIÊN BÁO báo cáo hàng năm;niên báo
NIÊN NỘI trong năm
を取る NIÊN THỦ lớn tuổi
NIÊN LINH biên niên;tuổi;tuổi tác
金受給者 NIÊN KIM THỤ,THỌ CẤP GIẢ người về hưu
NIÊN CỐNG thuế đất; tiền thuế bất động sản;tiền; vật cống hàng năm
産額 NIÊN SẢN NGẠCH Sự sản xuất hàng năm
月日 NIÊN NGUYỆT NHẬT năm tháng ngày
歳歳 NIÊN NIÊN TUẾ TUẾ Hàng năm
NIÊN HIỆU năm; niên hiệu
NIÊN BỔNG lương bổng hàng năm
までに NIÊN Trước năm...
NIÊN NGẠCH kim ngạch theo năm
金保険 NIÊN KIM BẢO HIỂM bảo hiểm trợ cấp năm
NIÊN PHỔ sơ yếu lí lịch
NIÊN SẢN Sự sản xuất hàng năm
NIÊN NGUYỆT năm tháng; thời gian
NIÊN SAI Sự biến đổi hàng năm
取った NIÊN THỦ đã có tuổi;già
NIÊN DƯ Hơn một năm
ぶり NIÊN tròn...năm
NIÊN ĐẦU đầu năm
NIÊN KIM tiền trợ cấp hàng năm
NIÊN BIỂU niên biểu
NIÊN SINH năm sinh
NIÊN NGUYỆT năm tháng; năm và tháng;nhiều năm lâu nay
NIÊN TUNG bậc tiền bối; người lớn tuổi; bậc bề trên
NIÊN THU,THÂU thu nhập trong một năm;tiền thu nhập hàng năm
会費 NIÊN HỘI PHÍ Chi phí hàng năm
の豆 NIÊN ĐẬU hạt đậu dùng để rắc trong buổi lễ
NIÊN ĐẦU đầu năm;người lớn nhất
配者 NIÊN PHỐI GIẢ bậc tiền bối
NIÊN NHƯỢC Trẻ; trẻ tuổi
NIÊN NGỌC tiền lì xì; tiền mừng tuổi
暮れる NIÊN MỘ hết năm
少者 NIÊN THIẾU,THIỂU GIẢ đàn em;người thiếu niên
功賃金 NIÊN CÔNG NHẪM KIM tiền lương chức vụ thâm niên
NIÊN HỘI hội nghị thường niên
の瀬 NIÊN LẠI Cuối năm
頃日頃 NIÊN KHOẢNH,KHUYNH,KHUỂ NHẬT KHOẢNH,KHUYNH,KHUỂ Những ngày này
NIÊN PHỐI có tuổi;sự có tuổi
老い NIÊN LÃO Người già
NIÊN XUẤT tỷ lệ lãi năm
明け NIÊN MINH năm mới
少の NIÊN THIẾU,THIỂU bé thơ;nhỏ tuổi;trẻ tuổi
功序列制度 NIÊN CÔNG TỰ LIỆT CHẾ ĐỘ chế độ thâm niên
NIÊN LỆNH tuổi tác
の暮れ NIÊN MỘ Cuối năm
NIÊN KHOẢNH,KHUYNH,KHUỂ tuổi tác áng chừng; khoảng tuổi
輪史学 NIÊN LUÂN SỬ HỌC khoa nghiên cứu tuổi thọ của cây
NIÊN LÃO Người già
NIÊN BA tuổi già
明け NIÊN MINH sự khởi đầu năm mới
NIÊN THIẾU,THIỂU thiếu niên
功加俸 NIÊN CÔNG GIA BỔNG sự tăng lương theo thâm niên
代順 NIÊN ĐẠI THUẬN Thứ tự theo thời gian
の市 NIÊN THỊ hội chợ cuối năm
NIÊN HẠN hạn tuổi;niên hạn
NIÊN LUÂN vòng năm (tính tuổi cây)
NIÊN CẤP Tiền lương hàng năm
毎に NIÊN MỖI Hàng năm; mỗi năm
NIÊN SỐ số năm
寄り臭い NIÊN KÝ XÚ nhếch nhác như bà già; nhếch nhác như ông già
功制度 NIÊN CÔNG CHẾ ĐỘ chế độ thâm niên
代記 NIÊN ĐẠI KÝ Biên niên; sử biên niên; biên niên học;sử sách;sử thư
の功 NIÊN CÔNG sự khôn ngoan của người già
間計画 NIÊN GIAN KẾ HỌA kế hoạch năm
輩者 NIÊN BỐI GIẢ bậc tiền bối
NIÊN ĐOAN tuổi tác
NIÊN XỈ sự già đi
掛け NIÊN QUẢI Sự thanh toán hàng năm
寄り染みた NIÊN KÝ NHIỄM Đặc trưng của tuổi
NIÊN CÔNG công lao nhiều năm công tác
NIÊN ĐẠI niên đại;tuổi
に一度 NIÊN NHẤT ĐỘ một lần một năm
間所得 NIÊN GIAN SỞ ĐẮC tiền thu vào trong năm
輩者 NIÊN BỐI GIẢ cao niên
NIÊN THUẾ Thuế hàng năm
次有給休暇 NIÊN THỨ HỮU CẤP HƯU HẠ sự nghỉ phép hưởng lương hàng năm
恰好 NIÊN KHÁP HIẾU,HẢO tuổi (của ai đó)
寄り役 NIÊN KÝ DỊCH vai trò của người lớn tuổi
割り NIÊN CÁT tỷ lệ theo năm
久しく NIÊN CỬU trong nhiều năm
で霞んだ目 NIÊN HÀ MỤC mắt mờ do tuổi tác
間収益 NIÊN GIAN THU,THÂU ÍCH Lợi tức hàng năm
NIÊN BỐI có tuổi; người già;trung niên
NIÊN TÔ Thuế hàng năm
次報告 NIÊN THỨ BÁO CÁO sử biên niên
忘れ NIÊN VONG bữa tiệc cuối năm
寄り NIÊN KÝ cố vấn;người già;trưởng thôn
利息 NIÊN LỢI TỨC lãi hàng năm
中行事 NIÊN TRUNG HÀNH,HÀNG SỰ sự kiện hàng năm
がら NIÊN NIÊN TRUNG năm này qua năm khác
齢順 NIÊN LINH THUẬN theo thứ tự tuổi
1 | 2 | 3