Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 長TRƯỜNG,TRƯỢNG
Hán

TRƯỜNG,TRƯỢNG- Số nét: 08 - Bộ: TRƯỜNG 長

ONチョウ
KUN長い ながい
  おさ
 
  おしゃ
  たかし
  たけ
 
 
  ひさ
 • Dài, so hai đầu với nhau, bên nào thừa hơn gọi là "trường".
 • Lâu dài. Như "trường thọ" 長壽 sống lâu.
 • Xa. Như "trường đồ" 長途 đường xa.
 • Thường. Như "môn tuy thiết nhi trường quan" 門雖設而長關 tuy có cửa mà thường đóng mãi.
 • Hay, tài. Như "nhất trường khả thủ 一長可取 có một cái hay khá lấy.
 • Một âm là "trưởng". Lớn, người đã đến tuổi trưởng thành gọi là "trưởng".
 • Tuổi cao hơn, có tuổi hơn.
 • Những bậc trên mình mà có tuổi gọi là "trưởng lão" 長老.
 • Hàng thứ nhất. Như "trưởng tử" 長子 con trưởng, "trưởng tôn" 長孫 cháu trưởng, v.v.
 • Dứng đầu. Chức đứng đầu các bộ đều gọi là "bộ trưởng" 部長, "lục quân trưởng" 陸軍長 chức đứng đầu các quân bộ.
 • Lớn lên, trái lại với tiếng tiêu mòn. Như "cẩu đắc kỳ dưỡng, vô vật bất trưởng" 苟得其養無物不長 nếu nuôi hợp cách, không vật nào không lớn.
 • Lại một âm là "trướng". Chiều dài, nhiều, thừa. Như "trướng nhất thân hữu bán" 長一身有半 đo chiều dài hơn một thân rưỡi.
1 | 2 | 3


Từ hánÂm hán việtNghĩa
音符 TRƯỜNG,TRƯỢNG ÂM PHÙ ký hiệu trường âm
足の進歩 TRƯỜNG,TRƯỢNG TÚC TIẾN,TẤN BỘ Sự tiến bộ nhanh chóng
TRƯỜNG,TRƯỢNG ĐOẢN dài ngắn; độ dài; thuận lợi và khó khăn; điểm mạnh và điểm yếu;đoản trường
TRƯỜNG,TRƯỢNG BINH cán dài
期借款 TRƯỜNG,TRƯỢNG KỲ TÁ KHOAN khoản vay trong thời gian dài
引き TRƯỜNG,TRƯỢNG DẪN kéo co
TRƯỜNG,TRƯỢNG GIA nhà chung cư
びく TRƯỜNG,TRƯỢNG đằng đẵng
TRƯỜNG,TRƯỢNG ÂM Nguyên âm dài; trường âm
TRƯỜNG,TRƯỢNG TÚC bước tiến triển nhanh
TRƯỜNG,TRƯỢNG NAM cậu cả;con cả;trưởng nam;trưởng tử
期間 TRƯỜNG,TRƯỢNG KỲ GIAN bao chầy;bao lâu
TRƯỜNG,TRƯỢNG KỲ đằng đẵng;lâu;thời gian dài; trường kỳ; dài hạn
広舌 TRƯỜNG,TRƯỢNG QUẢNG THIỆT bài nói dài
TRƯỜNG,TRƯỢNG TỬ,TÝ con trai lớn;con trưởng;trưởng tử
TRƯỜNG,TRƯỢNG bề dài;chiều dài;dọc
TRƯỜNG,TRƯỢNG NGOA giày cao cổ; giày ống;giày ủng;ủng
TRƯỜNG,TRƯỢNG GIẢNG sự thuyết trình dài dòng
生する TRƯỜNG,TRƯỢNG SINH sống lâu
期金利 TRƯỜNG,TRƯỢNG KỲ KIM LỢI tỷ lệ lãi dài hạn
TRƯỜNG,TRƯỢNG NGUYỆT tháng chín âm lịch
TRƯỜNG,TRƯỢNG ẤU già và trẻ
TRƯỜNG,TRƯỢNG NỮ chị hai;con gái lớn; trưởng nữ
きにわたり TRƯỜNG,TRƯỢNG Trong suốt một thời gian dài
TRƯỜNG,TRƯỢNG NGOA giày cao cổ
談議 TRƯỜNG,TRƯỢNG ĐÀM NGHỊ bài diễn thuyết dài
生きの筋 TRƯỜNG,TRƯỢNG SINH CÂN họ tộc thọ lâu
期通商協定 TRƯỜNG,TRƯỢNG KỲ THÔNG THƯƠNG HIỆP ĐỊNH hiệp định mua bán dài hạn
時間 TRƯỜNG,TRƯỢNG THỜI GIAN khoảng thời gian dài
TRƯỜNG,TRƯỢNG NIÊN nhiều năm
大息 TRƯỜNG,TRƯỢNG ĐẠI TỨC tiếng thở dài
い間 TRƯỜNG,TRƯỢNG GIAN một thời gian dài
TRƯỜNG,TRƯỢNG VŨ cơn mưa kéo dài
TRƯỜNG,TRƯỢNG THOẠI câu chuyện dài
生き TRƯỜNG,TRƯỢNG SINH sự sống lâu; sự trường thọ
期賃貸借協定(設備) TRƯỜNG,TRƯỢNG KỲ NHẪM THẢI TÁ HIỆP ĐỊNH THIẾT BỊ hợp đồng thuê dài hạn (thiết bị)
日植物 TRƯỜNG,TRƯỢNG NHẬT THỰC VẬT cây dài ngày; thực vật dài ngày
崎県 TRƯỜNG,TRƯỢNG KỲ HUYỆN Nagasaki
TRƯỜNG,TRƯỢNG ĐẠI sự to lớn; sự dài rộng;to lớn; rất dài và rộng
い茎の有る TRƯỜNG,TRƯỢNG HÀNH HỮU có cuống dài
TRƯỜNG,TRƯỢNG NHÀN thanh bình; yên tĩnh
袖シャツ TRƯỜNG,TRƯỢNG TỤ sơ mi dài tay
TRƯỜNG,TRƯỢNG SINH Sự sống lâu;thọ
期貸付金 TRƯỜNG,TRƯỢNG KỲ THẢI PHÓ KIM khoản vay dài hạn
TRƯỜNG,TRƯỢNG LỮ Chuyến đi dài;đường trường
TRƯỜNG,TRƯỢNG ỐC nhà chung cư
四角 TRƯỜNG,TRƯỢNG TỨ GIÁC Hình chữ nhật
い背 TRƯỜNG,TRƯỢNG BỐI dàilưng
TRƯỜNG,TRƯỢNG CHÂM kim dài (đồng hồ)
TRƯỜNG,TRƯỢNG TỤ tay áo dài
煩い TRƯỜNG,TRƯỢNG PHIỀN Bệnh kinh niên; bệnh lâu năm
期貸付 TRƯỜNG,TRƯỢNG KỲ THẢI PHÓ cho vay dài hạn;nợ dài hạn
方形 TRƯỜNG,TRƯỢNG PHƯƠNG HÌNH hình chữ nhật
居する TRƯỜNG,TRƯỢNG CƯ ở lại lâu
TRƯỜNG,TRƯỢNG THÁN sự thở dài
い線 TRƯỜNG,TRƯỢNG TUYẾN đường dài
野県 TRƯỜNG,TRƯỢNG DÃ HUYỆN Tỉnh Nagano
蛇の列 TRƯỜNG,TRƯỢNG XÀ LIỆT một hàng dài; một dãy dài
火鉢 TRƯỜNG,TRƯỢNG HỎA BÁT Lò than hồng có hình thuôn
期計画 TRƯỜNG,TRƯỢNG KỲ KẾ HỌA kế hoạch dài hạn
方体 TRƯỜNG,TRƯỢNG PHƯƠNG THỂ Hình hộp
TRƯỜNG,TRƯỢNG CƯ sự ở lại lâu
TRƯỜNG,TRƯỢNG BÁI Bản anh hùng ca dài với sự đệm của đàn shamisen; một thể loại ca kịch Nhật
い椅子 TRƯỜNG,TRƯỢNG Y,Ỷ TỬ,TÝ ghế dài
過ぎ TRƯỜNG,TRƯỢNG QUÁ quá dài; quá lâu
TRƯỜNG,TRƯỢNG DỤ khoai lang
TRƯỜNG,TRƯỢNG THANG sự tắm lâu; sự ngâm mình trong nước lâu
期抗戦 TRƯỜNG,TRƯỢNG KỲ KHÁNG CHIẾN kháng chiến trường kỳ;trường kỳ kháng chiến
TRƯỜNG,TRƯỢNG VĂN thư
尾鶏 TRƯỜNG,TRƯỢNG VĨ KÊ gà đuôi dài
TRƯỜNG,TRƯỢNG MỆNH Sống lâu
い棒 TRƯỜNG,TRƯỢNG BỔNG hèo
TRƯỜNG,TRƯỢNG THỆ Sự chết; sự khuất núi
TRƯỜNG,TRƯỢNG GIẢ triệu phú
TRƯỜNG,TRƯỢNG BA sóng dài
期手形 TRƯỜNG,TRƯỢNG KỲ THỦ HÌNH Hóa đơn dài hạn;hối phiếu dài hạn
持ちする TRƯỜNG,TRƯỢNG TRÌ giữ lâu; giữ được lâu
尾鳥 TRƯỜNG,TRƯỢNG VĨ ĐIỂU gà đuôi dài
TRƯỜNG,TRƯỢNG KIẾM trường kiếm; thanh gươm dài
い時間 TRƯỜNG,TRƯỢNG THỜI GIAN bấy lâu
TRƯỜNG,TRƯỢNG ĐỒ Đường dài;đường trường
TRƯỜNG,TRƯỢNG KHẢO Sự xem xét lâu
TRƯỜNG,TRƯỢNG GIANG sông Trường Giang
期戦 TRƯỜNG,TRƯỢNG KỲ CHIẾN chiến tranh trường kỳ
持ち TRƯỜNG,TRƯỢNG TRÌ giữ lâu
TRƯỜNG,TRƯỢNG KHÀO,CỪU ở quá lâu
TRƯỜNG,TRƯỢNG ĐAO trường đao; cây đao dài
TRƯỜNG,TRƯỢNG bao lâu;dài;lâu
追い TRƯỜNG,TRƯỢNG TRUY sự theo đuổi lâu dài
TRƯỜNG,TRƯỢNG LÃO bô lão;người lớn tuổi; người già; trưởng lão;phụ lão
水路 TRƯỜNG,TRƯỢNG THỦY LỘ làn bơi dài (hơn 50m)
期強度 TRƯỜNG,TRƯỢNG KỲ CƯỜNG ĐỘ độ dai bền
TRƯỜNG,TRƯỢNG SỞ sở trường; điểm mạnh
尺重量貨物 TRƯỜNG,TRƯỢNG XÍCH TRỌNG,TRÙNG LƯỢNG HÓA VẬT hàng quá dài quá nặng
TRƯỜNG,TRƯỢNG ĐAO gươm dài; trường đao; kích
々と話す TRƯỜNG,TRƯỢNG THOẠI dài lời
TRƯỜNG,TRƯỢNG TRỤC Trục chính
編小説 TRƯỜNG,TRƯỢNG BIÊN TIỂU THUYẾT truyện dài
TRƯỜNG,TRƯỢNG THÁN sự thở dài
期契約 TRƯỜNG,TRƯỢNG KỲ KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng dài hạn
1 | 2 | 3