Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 手THỦ
Hán

THỦ- Số nét: 04 - Bộ: THỦ 手

ONシュ, ズ
KUN
  て-
  -て
  た-
  • Tay.
  • Làm. Như hạ thủ 下手 bắt tay làm, nhập thủ 入手 bắt tay vào, đắc thủ 得手 làm được việc, v.v.
  • Tài, làm nghề gì giỏi về nghề ấy gọi là thủ. Như quốc thủ 國手 tay có tài trị nước, năng thủ 能手 tay giỏi, v.v.
  • Tự tay làm ra. Như thủ thư 手書 chính tờ tay viết, thủ nhận 手刃 chính tay đâm, v.v.
  • Cầm.
1 | 2 | 3 | 4 | 5


Từ hánÂm hán việtNghĩa
離れ THỦ LY việc thả tay; việc nới tay; hoàn thành; chăm sóc
造り THỦ TẠO,THÁO sự tự tay làm;vải dệt thủ công;tự tay làm
落ち THỦ LẠC sự sai; cái sai; sai lầm
続き THỦ TỤC pháp;thủ tục
洗い THỦ TẨY bồn; chậu rửa tay;nhà vệ sinh; phòng tắm ; toa lét;nước rửa tay;sự rửa tay
書き THỦ THƯ bản viết
摺り THỦ TRIỆP,LẠP tay vịn; lan can
持ち THỦ TRÌ việc nắm giữ
形を割引く THỦ HÌNH CÁT DẪN chiết khấu
工業 THỦ CÔNG NGHIỆP nghề thủ công;thủ công nghiệp
入らず THỦ NHẬP không đụng đến
を束ねて THỦ THÚC thúc thủ; không làm gì cả
をとる THỦ cầm tay
が切れる THỦ THIẾT đứt tay
際良く THỦ TẾ LƯƠNG khả năng giải quyết tốt công việc
透き THỦ THẤU thời gian rỗi
荷物一時預かり所 THỦ HÀ VẬT NHẤT THỜI DỰ SỞ nơi gửi hành lí ngắn hạn
THỦ TỤC thủ tục
THỦ THỦY nước rửa hoặc để làm ẩm tay
書き THỦ THƯ sự viết tay; người viết chuyên nghiệp
THỦ TRIỆP,LẠP lan can; chấn song
拭き THỦ THỨC khăn lau tay
形の振出人 THỦ HÌNH CHẤN,CHÂN XUẤT NHÂN chấp nhận hối phiếu
工品 THỦ CÔNG PHẨM hàng thủ công
先の器用な THỦ TIÊN KHÍ DỤNG khéo tay
を携えて THỦ HUỀ tay trong tay
をこまねく THỦ bó tay;khoanh tay
がむずむずする THỦ ngứa tay
THỦ TẾ phương pháp; khả năng giải quyết công việc;tài nghệ; bản năng
近か THỦ CẬN trong tầm với
荷物 THỦ HÀ VẬT hành lí gửi đi; hành lí mang theo người;hành trang
細工 THỦ TẾ CÔNG Việc thủ công; nghề thủ công
段をとる THỦ ĐOẠN xử lý
早い THỦ TẢO nhanh tay; khéo léo; linh lợi
提げ鞄 THỦ ĐỀ BẠC,BÀO cặp (kẹp giấy tờ tài liệu)
拭い THỦ THỨC khăn tắm
形の振り出し通知 THỦ HÌNH CHẤN,CHÂN XUẤT THÔNG TRI giấy báo hối phiếu
THỦ CÔNG thủ công
THỦ TIÊN ngón tay
を握る THỦ ÁC nắm tay
の甲 THỦ GIÁP mu bàn tay
から滑り落ちる THỦ HOẠT LẠC tuột tay
THỦ KHÍCH thời gian rỗi
THỦ KHINH nhẹ nhàng; đơn giản;sự nhẹ nhàng; sự đơn giản; sự dễ dàng
THỦ CHỨC Nghề thủ công
紙を開ける THỦ CHỈ KHAI bóc thơ
THỦ ĐOẠN phương kế;phương tiện; cách thức; phương pháp;thủ đoạn;thuật
旗信号 THỦ KỲ TÍN HIỆU tín hiệu bằng tay; đánh xê ma pho
提げ金庫 THỦ ĐỀ KIM KHỐ két sắt có thể xách tay
THỦ THỨC khăn lau tay
形の受引受 THỦ HÌNH THỤ,THỌ DẪN THỤ,THỌ chấp nhận hối phiếu
塩皿 THỦ DIÊM MÃNH đĩa nhỏ
THỦ NGUYÊN bên người; sẵn có;động tác tay;phần tay nắm của vật gì;tiền mặt trong tay;trong tay; bên tay
を振る THỦ CHẤN,CHÂN quơ tay
の指 THỦ CHỈ Ngón tay
THỦ tay
間どる THỦ GIAN chàng ràng
THỦ XA xe đẩy; xe cút kít; xe ba gác
THỦ CHỨC Nghề thủ công
紙を渡す THỦ CHỈ ĐỘ đưa thư
THỦ CƠ,KY khung cửi
THỦ KỲ sự đánh tín hiệu bằng tay
提げ袋 THỦ ĐỀ ĐẠI Túi xách
THỦ THỨC khăn tay
THỦ HÌNH bản kê;dấu tay;hối phiếu; phiếu
堅い THỦ KIỆN chắc chắn; đáng tin cậy;ổn định (tình hình thị trường)
信語 THỦ TÍN NGỮ ngôn ngữ thông qua cử chỉ bằng tay; tín hiệu tay
を振り上げる THỦ CHẤN,CHÂN THƯỢNG vung tay
の平 THỦ BÌNH gan bàn tay; lòng bàn tay
THỦ GIAN công nhân tạm thời;công sức; thời gian;công việc; công việc tính công; công việc tính sản phẩm;tiền công
足を束ねる THỦ TÚC THÚC bó cẳng;bó chân
習い THỦ TẬP sự học tập
紙を書く THỦ CHỈ THƯ viết thư
榴弾 THỦ LƯU,LỰU ĐẠN,ĐÀN lựu đạn
THỦ PHỦ rìu lưỡi vòm; rìu lưỡi
提げ THỦ ĐỀ Túi xách
招き THỦ CHIÊU vẫy tay (gọi người tới)
当てを支給する THỦ ĐƯƠNG CHI CẤP Trả tiền trợ cấp
土産 THỦ THỔ SẢN quà cáp (do khách tự mang đến); quà
作り THỦ TÁC sự tự tay làm;thủ công;vải dệt thủ công;tự tay làm
を振ってタクシーを呼ぶ THỦ CHẤN,CHÂN HÔ vẫy gọi xe tắc xi
の届く所 THỦ GIỚI SỞ vừa sức; trong tầm tay
長猿 THỦ TRƯỜNG,TRƯỢNG VIÊN vượn tay dài
THỦ TÚC chân tay;tay chân;thủ túc;tứ chi
THỦ VŨ Cánh gà
紙を出す THỦ CHỈ XUẤT gởi thư;gửi thư
THỦ NGHIỆP việc làm bằng tay
文庫 THỦ VĂN KHỐ hộp đựng giấy tờ
THỦ ĐỀ túi xách
押し車 THỦ ÁP XA xe cút kít; xe đẩy
当て THỦ ĐƯƠNG lùng sục (cảnh sát);sự chữa bệnh; chữa bệnh;sự chuẩn bị;thù lao;tiền cho thêm;tiền phụ cấp
品師 THỦ PHẨM SƯ Nhà ảo thuật
伝う THỦ TRUYỀN giúp;giúp đỡ;làm giúp
を挙げる THỦ CỬ giơ tay lên
の器用な THỦ KHÍ DỤNG dẻo tay
THỦ KÍNH gương tay
触り THỦ XÚC sự chạm; sự sờ
織り THỦ CHỨC dệt tay;sự dệt tay
THỦ CHỈ bức thơ;bức thư;phong thơ;phong thư;thơ từ;thư;thư từ
THỦ DŨNG Cái xô; cái thùng
1 | 2 | 3 | 4 | 5